Utwórz fakturę

ELEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ELEX
PIN 17337232
TIN 2020299105
Numer VAT SK2020299105
Data utworzenia 11 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ELEX
Popradská 80
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 010 748 €
Zysk -298 515 €
Kapitał 3 108 131 €
Kapitał własny 532 395 €
Dane kontaktowe
E-mail elex@elexsro.sk
Telefon(y) 0255646054, 0255646055, 0255646056
Nr(y) faksu 0255646056
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 638,212
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,385
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 4,385
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,385
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 630,556
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 333
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 333
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 149,943
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 149,943
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,943
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 433,873
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 432,473
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 432,473
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 46,407
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 34,465
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 11,942
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,271
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 58
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,213
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 638,212
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 233,881
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,037
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 521,719
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 521,719
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -298,515
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 404,331
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 23,950
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,049
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 162
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 17,739
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 371,262
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 316,299
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 316,299
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 28,650
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,565
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,336
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,864
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 548
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,119
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,119
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 795,187
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,010,748
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,588
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 792,599
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 167
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,215,394
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,296,441
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,563
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 387,726
D. Usług (účtová grupa 51) 275,121
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 178,400
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 125,310
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,300
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,790
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,875
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,243
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,243
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 155,006
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,291,507
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -285,693
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 129,777
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 450
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) -53
2. Pozostałe koszty (562A) -53
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 503
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -446
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -286,139
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,376
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 9,495
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -298,515
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337232 TIN: 2020299105 Numer VAT: SK2020299105
 • Zarejestrowana siedziba: ELEX, Popradská 80, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04 11.12.1991
  Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07 11.12.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Horecký 3 320 € (50%) Šancova 23 Bratislava 831 04
  Milan Dobrocký 3 320 € (50%) Eisnerova 17 Bratislava 841 07
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.12.2013Nové sidlo:
   Popradská 80 Bratislava 821 06
   20.12.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   21.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.02.2013Zrušeny spoločníci:
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.12.1991
   30.07.2003Noví spoločníci:
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 11.12.1991
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 11.12.1991
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 11.12.1991
   29.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   10.12.1997Noví spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava 841 07
   Ján Horecký Šancova 23 Bratislava 831 04
   Ľubomír Krivosudský Francisciho 11 Bratislava 811 08
   09.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava
   Ján Horecký Malinovského 3 Bratislava
   Pavol Kebis Furdekova 4 Bratislava
   Ľubomír Krivosudksý Francisciho 11 Bratislava
   Jozef Novotný Blagoevova 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   15.06.1993Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov, výroba rozvádzačov NN
   revízie elektrických zariadení
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   staviteľ
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   14.06.1993Zrušené sidlo:
   Francisciho 11 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1. investorská, stavebno-organizačná a stavebno-montážna činnosť
   2. činnosť vyššieho dodávateľa
   3. dodávateľská činnosť, najmä vykonávanie dodávky stavebnej a technologickej činnosti alebo ich ucelených častí, dodávka stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a remeselných prác, prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
   4. sprostredkovateľské, poradenské, zastupiteľské, informačné, konzultačné a marketingové služby v oblasti stavebníctva pre zahraničné a česko-slovenské právnické a fyzické osoby
   5. zabezpečovanie investorskej a inžinierskej činnosti, vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu, technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve, kalkulovanie stavebných prác, spracovanie podkladov pre tvorbu cien, zabezpečovanie informácií pre rozhodovací proces v investorskej, projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   6. obchodná činnosť na území ČSFR a zahraničnoobchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   11.12.1991Nové obchodné meno:
   ELEX, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Francisciho 11 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1. investorská, stavebno-organizačná a stavebno-montážna činnosť
   2. činnosť vyššieho dodávateľa
   3. dodávateľská činnosť, najmä vykonávanie dodávky stavebnej a technologickej činnosti alebo ich ucelených častí, dodávka stavebných materiálov, výrobkov, zariadení a remeselných prác, prenájom základných prostriedkov pre investičnú výstavbu
   4. sprostredkovateľské, poradenské, zastupiteľské, informačné, konzultačné a marketingové služby v oblasti stavebníctva pre zahraničné a česko-slovenské právnické a fyzické osoby
   5. zabezpečovanie investorskej a inžinierskej činnosti, vyhľadávanie vhodných partnerov pre účastníkov investičného procesu, technická a rozpočtová pomoc v stavebníctve, kalkulovanie stavebných prác, spracovanie podkladov pre tvorbu cien, zabezpečovanie informácií pre rozhodovací proces v investorskej, projektovej a dodávateľskej činnosti stavieb
   6. obchodná činnosť na území ČSFR a zahraničnoobchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov
   Noví spoločníci:
   Milan Dobrocký Eisnerova 17 Bratislava
   Ján Horecký Malinovského 3 Bratislava
   Pavol Kebis Furdekova 4 Bratislava
   Ľubomír Krivosudksý Francisciho 11 Bratislava
   Jozef Novotný Blagoevova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia