Utwórz fakturę

A P R O - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy A P R O
PIN 17337291
TIN 2020297312
Data utworzenia 18 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A P R O
Palisády 37
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 611 €
Zysk 1 243 €
Kapitał 6 759 €
Kapitał własny 6 759 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903473426
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,436
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 1,494
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,600
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 10,436
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,363
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -544
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,243
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,073
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 2,072
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 239
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,353
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,611
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,611
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 806
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 516
C. Usług (účtová grupa 51) 13
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 240
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 33
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,805
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,082
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 82
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 82
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -82
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,723
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,243
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337291 TIN: 2020297312
 • Zarejestrowana siedziba: A P R O, Palisády 37, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava 08.12.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľudmila Smidová 2 100 € (30%) Pečnianska 15/103 Bratislava
  Ing. Peter Pivarči 4 900 € (70%) Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.12.2014Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   Administratívne služby
   Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   Prevádzkovanie športových zariadení
   Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   Reklamné a marketingové služby
   Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností vtýchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   Poľnohospodárska činnosť, rastlinná a živočíšna výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava 851 01
   Ing. Peter Pivarči Révová 23 Bratislava 851 01
   12.12.2014Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   20.04.1999Nové sidlo:
   Palisády 37 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   19.04.1999Zrušené sidlo:
   Révová 23 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   09.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   08.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ján Fabana Janka Kráľa 3 Rajec N/rajčiankou
   Ing. Peter Pivarči Révová 23 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   17.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   16.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Dovoz a vývoz, nákup a predaj, výroba, montáž, servis, design, poradenská činnosť v oblasti managementu a zahranično-obchodných vzťahov včítane zastupovania firiem, marketing a projektovanie v odboroch JKPOV :
   228 farby
   232-235 plasty
   246 hmoty a náterové farby
   283 polotovary z plastov
   347-348 zdroje svetla a svietidlá
   403 stroje na spracovanie dát
   413 náradie remeselnícke
   414 náradie ručné mechanizované
   416 prostriedky a nástroje brúsenia
   431 sušiarne
   515 stroje na povrchovú úpravu
   519 drevoobrábacie stroje
   549 kovanie a zámky
   557 nábytok kovový
   559 výrobky nožiarske a pomôcky kuchynské
   562 výrobky z plastov pre výrobnú spotrebu
   564 nádoby, náčinie stolné, príbory
   583 kameň prírodný
   605 výrobky piliarske
   606 dýhy a preglejky
   607 dosky
   608 výrobky impregnované
   611 výrobky stavebno-stolárske
   612 prvky pre montované stavby z dreva a ostatných hmôt
   613 obaly drevené a prepravné skrine
   614 výrobky ostatné drevárske
   615 nábytok z dreva a ostatných hmôt /mimo kovový/
   618 výrobky košíkárske
   622 papiere a kartóny
   624 papiere a kartóny zušľachtené
   625 lepenky zušľachtené
   626 kartonáž a obalové prostriedky
   636 sklo osvetlovacie
   637-638 sklo užitkové
   643 keramika ozdobná, užitková, ľudová
   644 porcelán užitkový a ozdobný
   645 výrobky hrnčiarske
   697 textílie bytové
   741 hračky a spoločenské hry
   747 výrobky užitého umenia
   751 výrobky mlýnske
   758 látky vonné a chuťové
   761 produkty mora
   762 ryby upravené a výrobky z rýb
   773 výrobky pekárenské
   U tovaru, na ktorého vývoz a dovoz je potrebné osobitné povolenie, je možné ho vyvážať a dovážať len na základe tohto povolenia.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   A P R O spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Révová 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Dovoz a vývoz, nákup a predaj, výroba, montáž, servis, design, poradenská činnosť v oblasti managementu a zahranično-obchodných vzťahov včítane zastupovania firiem, marketing a projektovanie v odboroch JKPOV :
   228 farby
   232-235 plasty
   246 hmoty a náterové farby
   283 polotovary z plastov
   347-348 zdroje svetla a svietidlá
   403 stroje na spracovanie dát
   413 náradie remeselnícke
   414 náradie ručné mechanizované
   416 prostriedky a nástroje brúsenia
   431 sušiarne
   515 stroje na povrchovú úpravu
   519 drevoobrábacie stroje
   549 kovanie a zámky
   557 nábytok kovový
   559 výrobky nožiarske a pomôcky kuchynské
   562 výrobky z plastov pre výrobnú spotrebu
   564 nádoby, náčinie stolné, príbory
   583 kameň prírodný
   605 výrobky piliarske
   606 dýhy a preglejky
   607 dosky
   608 výrobky impregnované
   611 výrobky stavebno-stolárske
   612 prvky pre montované stavby z dreva a ostatných hmôt
   613 obaly drevené a prepravné skrine
   614 výrobky ostatné drevárske
   615 nábytok z dreva a ostatných hmôt /mimo kovový/
   618 výrobky košíkárske
   622 papiere a kartóny
   624 papiere a kartóny zušľachtené
   625 lepenky zušľachtené
   626 kartonáž a obalové prostriedky
   636 sklo osvetlovacie
   637-638 sklo užitkové
   643 keramika ozdobná, užitková, ľudová
   644 porcelán užitkový a ozdobný
   645 výrobky hrnčiarske
   697 textílie bytové
   741 hračky a spoločenské hry
   747 výrobky užitého umenia
   751 výrobky mlýnske
   758 látky vonné a chuťové
   761 produkty mora
   762 ryby upravené a výrobky z rýb
   773 výrobky pekárenské
   U tovaru, na ktorého vývoz a dovoz je potrebné osobitné povolenie, je možné ho vyvážať a dovážať len na základe tohto povolenia.
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloslav Bouška Grösslingova 37 Bratislava
   Ján Fabana Janka Kráľa 3 Rajec N/rajčiankou
   Ing. Peter Pivarči Révová 23 Bratislava
   Ing. Ľudmila Smidová Pečnianska 15/103 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia