Utwórz fakturę

SLAVONIA Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SLAVONIA Bratislava
PIN 17337429
TIN 2020343105
Numer VAT SK2020343105
Data utworzenia 17 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SLAVONIA Bratislava
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 189 037 €
Zysk -39 414 €
Kapitał 179 620 €
Kapitał własny -232 134 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0264369622, 0244644188
Telefon(y) kom. +421911770812
Nr(y) faksu 0264284356
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 143,295
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,207
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,207
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,207
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 16,000
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 16,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 122,511
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 199
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 199
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 199
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 79,759
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 73,059
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,059
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,700
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 42,553
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 131
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 42,422
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,577
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,577
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 143,295
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -189,316
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 82,233
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -238,775
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -238,775
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,414
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 332,611
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 328,485
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 323,464
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,464
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,476
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 962
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,752
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 831
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,123
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,123
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 136,067
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 189,037
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 136,067
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,970
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 221,923
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 91,350
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,922
D. Usług (účtová grupa 51) 85,935
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 37,788
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,614
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,534
4. Koszty społeczne (527, 528) 640
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 502
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 500
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 500
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,440
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,486
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -32,886
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,830
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 115
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 115
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,687
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,687
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,568
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -38,454
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -39,414
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337429 TIN: 2020343105 Numer VAT: SK2020343105
 • Zarejestrowana siedziba: SLAVONIA Bratislava, Mlynské Nivy 73, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 17 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01 17.03.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SLAVONIA Baubedarf Gesellschaft m.b.H. 6 640 € (100%) Wien 1110 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.06.2013Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   19.06.2013Zrušené sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 844 37
   30.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   30.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.03.1992
   29.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   15.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava 831 01
   14.12.1998Zrušeny spoločníci:
   TECHNOCONSULTA, spol. s r.o. Martanovičova 25 Bratislava
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   24.03.1994Nové sidlo:
   Polianky 9 Bratislava 844 37
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie dopravných stavieb
   vykonávanie inžinierských stavieb (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva a zákaziek
   prípravné práce pre stavbu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   23.03.1994Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných, stavebnomontážnych a montážnych prác, predovšetkým na území ČSFR, Rakúska, Poľska, ZSSR /Ukrajiny/
   2/ Výroba stavebných materiálov a výrobkov pre strechy a fasády
   3/ Nákup stavebných materiálov a predaj stavebných materiálov a tovarov ako aj surovín, ktoré súvisia s činnosťou podniku
   4/ Vývoz a dovoz stavebných materiálov a tovarov ako aj služby, súvisiace s predmetom činnosti podniku, okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   5/ Technická projekčná a poradenská činnosť pre výrobný a obchodný program spoločnosti s ručením obmedzeným
   6/ Účasť na iných podnikoch, ktoré zodpovedajú cieľu spoločnosti a zriadenie pobočiek doma i v zahraničí.
   Okrem vyššie uvedených činností budespoločnosť uskutočňovať aj obchody aopatrenia, ktoré slúžia k dosiahnutiu cieľuspoločnosti.
   17.12.1991Nové obchodné meno:
   SLAVONIA Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Vykonávanie stavebných, stavebnomontážnych a montážnych prác, predovšetkým na území ČSFR, Rakúska, Poľska, ZSSR /Ukrajiny/
   2/ Výroba stavebných materiálov a výrobkov pre strechy a fasády
   3/ Nákup stavebných materiálov a predaj stavebných materiálov a tovarov ako aj surovín, ktoré súvisia s činnosťou podniku
   4/ Vývoz a dovoz stavebných materiálov a tovarov ako aj služby, súvisiace s predmetom činnosti podniku, okrem tých, na ktoré treba osobitné povolenie
   5/ Technická projekčná a poradenská činnosť pre výrobný a obchodný program spoločnosti s ručením obmedzeným
   6/ Účasť na iných podnikoch, ktoré zodpovedajú cieľu spoločnosti a zriadenie pobočiek doma i v zahraničí.
   Okrem vyššie uvedených činností budespoločnosť uskutočňovať aj obchody aopatrenia, ktoré slúžia k dosiahnutiu cieľuspoločnosti.
   Noví spoločníci:
   SLAVONIA Baubedarf Gesellschaft m.b.H. Hauffgasse 3-5 /DG Wien 1110 Rakúska republika
   TECHNOCONSULTA, spol. s r.o. Martanovičova 25 Bratislava
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kováč Rozvodná 5 Bratislava