Utwórz fakturę

LORBER SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LORBER SLOVAKIA
PIN 17337445
TIN 2020311205
Numer VAT SK2020311205
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LORBER SLOVAKIA
Grosslingova 6
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 25 123 €
Zysk -16 448 €
Kapitał 52 643 €
Kapitał własny -162 304 €
Dane kontaktowe
E-mail lorber.slovakia@stonline.sk
Telefon(y) 0905211061
Telefon(y) kom. 0905211061
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 65,262
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 42,259
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 42,259
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 42,259
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,853
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,780
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,716
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,716
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 73
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 150
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 150
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 65,262
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -178,752
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -169,275
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -169,275
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,448
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 244,014
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 75
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 75
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 242,719
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42,011
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,011
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 199,033
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 329
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 171
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,175
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 500
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 720
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 25,123
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 25,123
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 25,113
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,260
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,614
D. Usług (účtová grupa 51) 23,166
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,970
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,406
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,540
4. Koszty społeczne (527, 528) 24
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 198
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 7,215
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 7,215
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 97
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,137
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -1,667
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 351
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 351
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -351
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -15,488
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -16,448
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337445 TIN: 2020311205 Numer VAT: SK2020311205
 • Zarejestrowana siedziba: LORBER SLOVAKIA, Grosslingova 6, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Henrik Tomko Grosslingova 6 Bratislava 811 09 22.07.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Henrik Tomko 3 319 € (50%) Grosslingova 6 Bratislava 811 09
  Helmut Halužan 3 319 € (50%) Graz 8051 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Henrik Tomko Grösslingova 6 Bratislava 811 09
   22.07.1996Nové obchodné meno:
   LORBER SLOVAKIA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   leasing stavebných strojov, strojných obalov a celtových hál
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   organizovanie činnosti v oblasti vysúšania murív
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Henrik Tomko Grosslingova 6 Bratislava 811 09
   21.07.1996Zrušené obchodné meno:
   INVITA spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľské aktivity:
   sprostredkovanie, prenájom leasing stavebných strojov, strojných obalov, celtových hál, prevádkovanie realitnej kancelárie, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, organizovanie činnosti v oblasti vysúšania murív
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   INVITA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Piešťanská 7 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikateľské aktivity:
   sprostredkovanie, prenájom leasing stavebných strojov, strojných obalov, celtových hál, prevádkovanie realitnej kancelárie, sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, organizovanie činnosti v oblasti vysúšania murív
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na obchodovanie s ktorým je potrebné špeciálne povolenie
   Noví spoločníci:
   Helmut Halužan Augasse 54 Graz 8051 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia