Utwórz fakturę

MS Finance - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MS Finance
PIN 17337593
TIN 2020295178
Numer VAT SK2020295178
Data utworzenia 19 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MS Finance
Námestie SNP 4
92101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 000 €
Zysk 4 261 €
Kapitał 504 565 €
Kapitał własny 42 223 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 511,081
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 509,790
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 507,156
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,200
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,200
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 494,956
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,634
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,634
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,291
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 646
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 645
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 511,081
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,484
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 36,514
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 36,514
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,166
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,166
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,457
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,457
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,261
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 464,597
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 464,597
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 97,209
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,255
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 365,133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,000
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,000
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 645
D. Usług (účtová grupa 51) 645
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 5,355
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 5,355
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,000
VIII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 5,000
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,039
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 5,000
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 39
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -39
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,316
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,055
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,055
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,261
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337593 TIN: 2020295178 Numer VAT: SK2020295178
 • Zarejestrowana siedziba: MS Finance, Námestie SNP 4, 92101, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 grudzień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.02.2008Nové obchodné meno:
   MS Finance, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Námestie SNP 4 Piešťany 921 01
   Noví spoločníci:
   AVOS Consulting, s.r.o. Námestie SNP 1476/4 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Škorník Valová 43 Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 22.11.2007
   06.02.2008Zrušené obchodné meno:
   SSL Slovensko spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Varšavská 29 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   New Bridge Holdings B.V. Strawinskylaan 3105 Amsterdam 1077ZX Holandské kráľovstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mario Della Cava Abony utca 25 Budapešť 1146 Maďarská republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   Tim Holmes K Motelu 135 Újezd, Praha 4 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   17.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Mario Della Cava Abony utca 25 Budapešť 1146 Maďarská republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   Tim Holmes K Motelu 135 Újezd, Praha 4 140 00 Česká republika Vznik funkcie: 02.12.2005
   16.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Carolyn Anne MacNab Woodlea, Altrincham 1 Cheshire WA15 8HZ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 26.01.2005
   01.04.2005Nový štatutárny orgán:
   Carolyn Anne MacNab Woodlea, Altrincham 1 Cheshire WA15 8HZ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 26.01.2005
   31.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Lajos Galácz Eötvös U.26 Budapest 1046 Maďarská republika prechodný pobyt na území SR : Závodná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.02.1997
   18.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Lajos Galácz Eötvös U.26 Budapest 1046 Maďarská republika prechodný pobyt na území SR : Závodná 19 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 17.02.1997
   17.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Lajos Galácz Eötvös U.26 Budapest 1046 Maďarská republika prechodný pobyt na území SR : Závodná 19 Bratislava 821 06
   17.07.2001Noví spoločníci:
   New Bridge Holdings B.V. Strawinskylaan 3105 Amsterdam 1077ZX Holandské kráľovstvo
   16.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Seton Scholl International Ireland West Block, Intern.Fin.Services Centre Dublin 1 Írsko
   24.03.2000Nové obchodné meno:
   SSL Slovensko spol. s r.o.
   23.03.2000Zrušené obchodné meno:
   Seton Scholl Slovensko spol. s r.o.
   18.06.1999Nové obchodné meno:
   Seton Scholl Slovensko spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Varšavská 29 Bratislava 831 03
   17.06.1999Zrušené obchodné meno:
   SCHOLL spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   23.04.1999Noví spoločníci:
   Seton Scholl International Ireland West Block, Intern.Fin.Services Centre Dublin 1 Írsko
   22.04.1999Zrušeny spoločníci:
   SCHOLL International B.V. Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   20.06.1997Nové sidlo:
   Ružová dolina 17 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Lajos Galácz Eötvös U.26 Budapest 1046 Maďarská republika prechodný pobyt na území SR : Závodná 19 Bratislava 821 06
   19.06.1997Zrušené sidlo:
   Červeňova 14 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Gruber Gorgengasse 23/1/22 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Červeňova 14 Bratislava
   14.02.1995Noví spoločníci:
   SCHOLL International B.V. Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   13.02.1995Zrušeny spoločníci:
   SCHOLL International B.V. Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   09.03.1994Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   realitné agentúry
   poskytovanie služieb - v prevodoch priemyselného vlastníctva
   Noví spoločníci:
   SCHOLL International B.V. Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Gruber Gorgengasse 23/1/22 Wien Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Červeňova 14 Bratislava
   08.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu obzvlášť s predmetmi starostlivosti o telo a zdravie, pomôckami na nohy, lekárskymi laboratórnymi potrebami, ortopedickými predmetmi a kozmetickým tovarom, obzvlášť odbyt horeuvedených výrobkov pod značkou SCHOLL a prevádzkovanie vlastnej obchodnej siete
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu
   výroba tovarov vštkého druhu obzvlášť predmetov starostlivosti o telo a zdravie, lekárskych laboratorných potrieb, ortopedických predmetov a kozmetiky
   sprostredkovanie obchodov s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami
   poskytovanie služieb, obzvlášť v oblasti starostlivosti o telo
   zastupovanie tuzemských a zahraničných podnikov
   nadobúdanie patentov a licencií
   účasť na alebo zakladanie iných podnikov, obzvlášť takých, ktoré majú rovnaký alebo podobný predmet podnikania, ale aj na výrobných prevádzkach
   Zrušeny spoločníci:
   Scholl International B.V. Worldtrade Centre Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.03.1993Nové obchodné meno:
   SCHOLL spol. s r. o.
   29.03.1993Zrušené obchodné meno:
   SCHOLL ČSFR spol.s r.o.
   12.05.1992Noví spoločníci:
   Scholl International B.V. Worldtrade Centre Strawinsky Laan, P.O.Box 7241 Amsterdam Holandsko
   11.05.1992Zrušeny spoločníci:
   SCHOLL Ges.m.b.H. Hütteldorferstr. 46 Wien Rakúska republika
   19.12.1991Nové obchodné meno:
   SCHOLL ČSFR spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Červeňova 14 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s tovarom všetkého druhu obzvlášť s predmetmi starostlivosti o telo a zdravie, pomôckami na nohy, lekárskymi laboratórnymi potrebami, ortopedickými predmetmi a kozmetickým tovarom, obzvlášť odbyt horeuvedených výrobkov pod značkou SCHOLL a prevádzkovanie vlastnej obchodnej siete
   dovoz a vývoz tovaru všetkého druhu
   výroba tovarov vštkého druhu obzvlášť predmetov starostlivosti o telo a zdravie, lekárskych laboratorných potrieb, ortopedických predmetov a kozmetiky
   sprostredkovanie obchodov s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami
   poskytovanie služieb, obzvlášť v oblasti starostlivosti o telo
   zastupovanie tuzemských a zahraničných podnikov
   nadobúdanie patentov a licencií
   účasť na alebo zakladanie iných podnikov, obzvlášť takých, ktoré majú rovnaký alebo podobný predmet podnikania, ale aj na výrobných prevádzkach
   Noví spoločníci:
   SCHOLL Ges.m.b.H. Hütteldorferstr. 46 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia