Utwórz fakturę

Harvardský dividendový investičný fond Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Harvardský dividendový investičný fond Slovakia
Stan Zniszczono
PIN 17337780
Data utworzenia 12 grudzień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba Harvardský dividendový investičný fond Slovakia
Priemyselná 6
82490
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337780
 • Zarejestrowana siedziba: Harvardský dividendový investičný fond Slovakia, Priemyselná 6, 82490, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 grudzień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.12.1996Zrušené obchodné meno:
   Harvardský dividendový investičný fond Slovakia a.s.
   Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ako aj sústreďovanie peňažných prostriedkov
   použitie investičných bodov a peňažných prostriedkov na nákup cenných papierov, nákup nehnuteľností, hnuteľných vecí, alebo k vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo k vkladom na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku
   akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou Fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch s cieľom zabezpečiť akcionárom Fondu postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   Ing. Ľubomír Remák Landauova 34 Bratislava
   17.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Remák Landauova 34 Bratislava
   16.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. JUDr. Vladimír Lexa , CSc. - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   29.04.1996Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   Doc. JUDr. Vladimír Lexa , CSc. - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   28.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   Doc. JUDr. Vladimír Lexa , CSc. - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   Ing. Eva Michalidesová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   15.01.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Michalidesová Ľ. Fullu 9 Bratislava
   14.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Blažíčková - člen predstavenstva a vykonný riaditeľ Mlynarovičova 24 Bratislava
   18.02.1994Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ako aj sústreďovanie peňažných prostriedkov
   použitie investičných bodov a peňažných prostriedkov na nákup cenných papierov, nákup nehnuteľností, hnuteľných vecí, alebo k vkladom podľa zmluvy o tichom spoločenstve, alebo k vkladom na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku
   akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou Fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch a zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch s cieľom zabezpečiť akcionárom Fondu postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažíčková - člen predstavenstva a vykonný riaditeľ Mlynarovičova 24 Bratislava
   17.02.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, nákup nehnuteľností a hnuteľností, alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou Fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné a dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažíčková - člen predstavenstva a generálny riaditeľ Mlynarovičova 24 Bratislava
   03.12.1993Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 824 90
   Nové predmety činnosti:
   Sústreďovanie investičných bodov od držiteľov investičných kupónov, ich použitie k nákupu akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby, nákup nehnuteľností a hnuteľností, alebo investícií na základe dohody o tichom spoločenstve, alebo vkladov na oddelených bankových účtoch a správa takto nadobudnutého majetku a akákoľvek ďalšia činnosť, ktorá je v súlade s činnosťou Fondu podľa zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné a dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále Fondu.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažíčková - člen predstavenstva a generálny riaditeľ Mlynarovičova 24 Bratislava
   PhDr. Branislav Králik , CSc. - predseda predstavenstva Rustaveliho 16 Bratislava
   Doc. JUDr. Vladimír Lexa , CSc. - člen predstavenstva Červeňova 15 Bratislava
   02.12.1993Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kupónov a ich investovanie do akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa Zák.č. 92/1991 Zb.
   správa takto nadobudnutého majetku, s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále spoločnosti
   sprostredkovanie činnosti v oblasti investičných aktivít
   poradenstvo so zameraním na privatizáciu a na investičnú činnosť
   investície do vecí hnuteľných a nehnuteľných (nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných)
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažičková Mehringova 24 Bratislava
   Anna Blažíčková - výkonný riaditeľ Mehringova 24 Bratislava
   JUDr. Marián Slávik - predseda predstavenstva Staré záhrady 24 Bratislava
   Doc.JUDr. Vladimír Lexa , CSc. Belgická 7 Praha 2 Česká republika
   03.06.1993Nový štatutárny orgán:
   Anna Blažíčková - výkonný riaditeľ Mehringova 24 Bratislava
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   Harvardský dividendový investičný fond Slovakia a.s.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sústreďovanie investičných bodov od majiteľov investičných kupónov a ich investovanie do akcií podnikov privatizovaných v rámci kupónovej privatizácie podľa Zák.č. 92/1991 Zb.
   správa takto nadobudnutého majetku, s cieľom zabezpečiť akcionárom postupné dlhodobé zhodnocovanie ich podielov na kapitále spoločnosti
   sprostredkovanie činnosti v oblasti investičných aktivít
   poradenstvo so zameraním na privatizáciu a na investičnú činnosť
   investície do vecí hnuteľných a nehnuteľných (nájom a prenájom vecí hnuteľných a nehnuteľných)
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anna Blažičková Mehringova 24 Bratislava
   JUDr. Marián Slávik - predseda predstavenstva Staré záhrady 24 Bratislava
   Doc.JUDr. Vladimír Lexa , CSc. Belgická 7 Praha 2 Česká republika