Utwórz fakturę

PARTNER TECHNIC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PARTNER TECHNIC
PIN 17337879
TIN 2020293979
Numer VAT SK2020293979
Data utworzenia 16 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PARTNER TECHNIC
Nám. Slobody 17
81231
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 922 531 €
Zysk 73 341 €
Kapitał 1 366 433 €
Kapitał własny 144 238 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262410904, 0905235859
Telefon(y) kom. 0905581693, 0918644409, 0905235859
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,205,728
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 53,207
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,774
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,774
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 51,433
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 51,433
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,150,473
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 773,620
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 772,646
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 772,646
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 974
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 376,853
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 25,791
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 351,062
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,048
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,048
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,205,728
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 216,954
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 398
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 398
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 136,576
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 150,523
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,947
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 73,341
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 988,774
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,089
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,089
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) -2,481
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 972,959
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 873,829
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 873,829
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,533
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,988
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 14,013
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,374
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 222
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,162
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 15,162
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,913,958
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,922,531
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,913,958
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,573
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,811,905
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,041,754
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 73,026
D. Usług (účtová grupa 51) 294,377
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 385,591
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 278,702
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 97,128
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,761
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,203
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 12,699
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 12,699
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,255
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 110,626
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 504,801
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,760
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 142
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 142
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 4,618
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 19,815
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 9
2. Pozostałe koszty (562A) 9
O. Walutowe straty (563) 14,111
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,695
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -15,055
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 95,571
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,230
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,230
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 73,341
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337879 TIN: 2020293979 Numer VAT: SK2020293979
 • Zarejestrowana siedziba: PARTNER TECHNIC, Nám. Slobody 17, 81231, Bratislava
 • Data utworzenia: 16 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 12.01.2010
  Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 12.01.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Gabriel Řepka 2 224 € (33.5%) Bieloruská 18 Bratislava 821 06
  Ing. Marek Řepka 2 224 € (33.5%) Bieloruská 18 Bratislava 821 06
  Ing. Ladislav Polčík 2 191 € (33%) Topoľčianska 33 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.08.2010Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.01.2010
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 12.01.2010
   27.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 16 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Flochová Púpavova 3 Bratislava
   27.11.2001Noví spoločníci:
   Ing. Gabriel Řepka Bieloruská 16 Bratislava 821 06
   Ing. Marek Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   26.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   13.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Polčík Topoľčianska 33 Bratislava
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Flochová Púpavova 3 Bratislava
   12.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Polčík Topoľčianska 33 Bratislava
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   03.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   02.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   05.03.1993Nové obchodné meno:
   PARTNER TECHNIC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nám. Slobody 17 Bratislava 812 31
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj, distribúcia periodických a neperiodických publikácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   04.03.1993Zrušené obchodné meno:
   PARTNER TECHNIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   nám. Slobody 17 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa a predaj výrobkov vrátane dovozu a vývozu s výnimkou prípadov vyžadujúcich osobitné povolenie
   distribúcia, dovoz, vývoz, kúpa a predaj periodickej a neperiodickej tlače, literatúry, CD, LP a videokaziet z tuzemska a zahraničia
   reprografické práce
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.12.1991Nové obchodné meno:
   PARTNER TECHNIC, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   nám. Slobody 17 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj výrobkov vrátane dovozu a vývozu s výnimkou prípadov vyžadujúcich osobitné povolenie
   distribúcia, dovoz, vývoz, kúpa a predaj periodickej a neperiodickej tlače, literatúry, CD, LP a videokaziet z tuzemska a zahraničia
   reprografické práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Drozda Stromova 21 Bratislava
   Ján Halák Palisády 1 Bratislava
   Ing. Ladislav Polčík Topoľčianska 33 Bratislava
   Ing. Luděk Řepka Bieloruská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia