Utwórz fakturę

ALUNORM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALUNORM
PIN 17337976
TIN 2020297180
Numer VAT SK2020297180
Data utworzenia 18 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALUNORM
Rybničná 59
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 69 879 €
Zysk 9 470 €
Kapitał 11 179 €
Kapitał własny -24 442 €
Dane kontaktowe
E-mail alunorm.alunorm@gmail.com
Telefon(y) +421244871905
Telefon(y) kom. +421905159491
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,940
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,940
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,940
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,271
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 15,178
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,093
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 22,211
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,972
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -31,413
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,470
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,183
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 26
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 37,157
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,567
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 546
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,964
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 26,080
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 69,879
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 54,752
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 15,127
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 58,282
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 24,004
C. Usług (účtová grupa 51) 26,908
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 6,558
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 446
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 209
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 157
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 11,597
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,840
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 269
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 269
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -269
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 11,328
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,858
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,470
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17337976 TIN: 2020297180 Numer VAT: SK2020297180
 • Zarejestrowana siedziba: ALUNORM, Rybničná 59, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Fridrich Kiss 1 660 € (25%) Bratislava
  Milan Adamík 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Petar Michev Petrov 3 319 € (50%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Pavol Bartovic Komárnická 22 Bratislava
   06.12.2007Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 35 831 06
   05.12.2007Zrušené sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   26.06.2003Noví spoločníci:
   Ing. Petar Michev Petrov Sibírska 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petar Michev Petrov Sibírska 52 Bratislava Vznik funkcie: 12.11.1992
   25.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   29.04.1999Nové sidlo:
   Rybničná 59 Bratislava 831 07
   Noví spoločníci:
   Fridrich Kiss Malinovského 3 Bratislava
   Milan Adamík Budatínska 3 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Pavol Bartovic Komárnická 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   28.04.1999Zrušené sidlo:
   Buková 6 Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Adamík Budatínska 3 Bratislava
   Pavol Bartovic Komárnická 22 Bratislava
   Fridrich Kiss Malinovského 3 Bratislava
   Andrej Paulík Novosadská 277 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   01.07.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj, konštrukcia, výroba, servis a montáž výrobkov na báze železa, farebných kovov, plastov
   reklamná, propagačná činnosť, technické zabezpečenie výstav
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   kúpa a predaj všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti managementu a marketingu
   Noví spoločníci:
   Milan Adamík Budatínska 3 Bratislava
   Pavol Bartovic Komárnická 22 Bratislava
   Fridrich Kiss Malinovského 3 Bratislava
   Andrej Paulík Novosadská 277 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   30.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je táto podnikateľská činnosť:
   spracovanie a kompletáž hliníkových materiálov až po finálne výrobky
   obchodná činnosť s materiálmi a hotovými výrobkami
   výkon poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti technologických zariadení
   zastupovanie iných firiem vrátane výkonu servisnej činnosti v tejto oblasti
   zabezpečovanie dodávateľského inžinieringu
   poskytovanie agentúrnych služieb
   poskytovanie managementných a poradenských služieb
   vykonávanie výstavníckej, reklamnej a propagačnej činnosti
   výkon iných obchodných a obdobných činností, smerujúcich k splneniu cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom zakázané.
   Zrušeny spoločníci:
   Fridrich Kiss Malinovského 88 Bratislava
   Andrej Paulík Novosadská 277 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Vojtech Radics 157 Zlaté Klasy
   Ing. Milan Žúrek Buková 16 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   ALUNORM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Buková 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Predmetom činnosti spoločnosti je táto podnikateľská činnosť:
   spracovanie a kompletáž hliníkových materiálov až po finálne výrobky
   obchodná činnosť s materiálmi a hotovými výrobkami
   výkon poradenskej a sprostredkovateľskej činnosti v oblasti technologických zariadení
   zastupovanie iných firiem vrátane výkonu servisnej činnosti v tejto oblasti
   zabezpečovanie dodávateľského inžinieringu
   poskytovanie agentúrnych služieb
   poskytovanie managementných a poradenských služieb
   vykonávanie výstavníckej, reklamnej a propagačnej činnosti
   výkon iných obchodných a obdobných činností, smerujúcich k splneniu cieľov spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom zakázané.
   Noví spoločníci:
   Fridrich Kiss Malinovského 88 Bratislava
   Andrej Paulík Novosadská 277 Bratislava
   Ing. Peter Petrov Mičev Sibírska 52 Bratislava
   Vojtech Radics 157 Zlaté Klasy
   Ing. Milan Žúrek Buková 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia