Utwórz fakturę

ALMATEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ALMATEX
PIN 17638275
TIN 2020369659
Numer VAT SK2020369659
Data utworzenia 21 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ALMATEX
Ostredková 1
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 280 710 €
Zysk 2 015 €
Kapitał 109 908 €
Kapitał własny 11 517 €
Dane kontaktowe
E-mail Almatex@almatex.sk
witryna internetowa http://www.almatex.sk
Telefon(y) +421243422760
Nr(y) faksu 0243411051
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 16,498
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 16,498
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,134
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,901
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,901
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 75,399
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 13,533
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 4,215
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,015
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,866
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 17,448
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 37,512
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,205
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 6,435
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 19,300
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 4,572
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,906
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 280,710
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 96,896
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 183,765
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 270,643
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 40,455
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 63,678
C. Usług (účtová grupa 51) 25,763
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 131,040
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,980
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 6,690
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 10,067
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 150,765
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1,408
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1,408
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 7,250
M. Koszty oprocentowania (562) 3,561
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,689
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -5,842
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,225
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,210
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,015
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17638275 TIN: 2020369659 Numer VAT: SK2020369659
 • Zarejestrowana siedziba: ALMATEX, Ostredková 1, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava 21.03.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alexandra Hroncová 1 328 € (20%) Staré záhrady 26 Bratislava
  Milan Hronec st. 1 328 € (20%) Bratislava
  Milan Hronec ml. 996 € (15%) Bratislava
  Miroslava Hroncová 996 € (15%) Bratislava
  Andrea Hajdinová 996 € (15%) Bratislava
  Igor Hronec 996 € (15%) Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.04.1999Noví spoločníci:
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Andrea Hajdinová Staré záhrady 26 Bratislava
   Igor Hronec Staré záhrady 26 Bratislava
   18.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Andrea Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   04.02.1997Nové sidlo:
   Ostredková 1 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   čistenie peria
   predaj, servis a opravy šijacích strojov
   03.02.1997Zrušené sidlo:
   Gagarinova 17 Bratislava 821 03
   22.04.1996Noví spoločníci:
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Andrea Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   21.03.1991Nové obchodné meno:
   ALMATEX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 17 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba textilnej, koženkovej a koženej galantérie
   drevovýroba
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť /okrem tovarov, na ktoré treba osobitné povolenie/
   výroba bytového kusového textilu
   výroba paplónov, páperových - perových a antialergických výrobkov všetkého druhu
   zahraničnoobchodná činnosť - import, export
   Noví spoločníci:
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Miroslava Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec ml. Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexandra Hroncová Staré záhrady 26 Bratislava
   Milan Hronec st. Staré záhrady 26 Bratislava