Utwórz fakturę

Global - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Global
Stan W likwidacji
PIN 17638402
TIN 2020334866
Numer VAT SK2020334866
Data utworzenia 14 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Global
Hlavná 27/A
91701
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 226 €
Zysk 39 €
Kapitał 15 770 €
Kapitał własny 11 588 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 11,627
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,627
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,998
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,474
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,474
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 524
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,629
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 9,629
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 11,627
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,627
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 548
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 548
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 4,400
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,669
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,269
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 226
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 226
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159
D. Usług (účtová grupa 51) 75
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 67
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -75
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 28
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 28
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -28
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 39
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 39
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17638402 TIN: 2020334866 Numer VAT: SK2020334866
 • Zarejestrowana siedziba: Global, Hlavná 27/A, 91701, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 February 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.06.2008Nové sidlo:
   Hlavná 27/A Trnava 917 01
   Nové predmety činnosti:
   prípravné práce k realizácii stavby
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   výkon činnosti stavebného dozoru
   inžinierska činnosť- obstarávateľské služby v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   reklamné a marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne služby
   Noví spoločníci:
   Mgr. Pavol Horňák Tomášikova 5 Trnava 917 01
   Ing. Ján Miklánek Pečnianska 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Pavol Horňák Tomášiková 5 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 06.06.2008
   Ing. Ján Miklánek Pečnianska 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 06.06.2008
   12.06.2008Zrušené sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj obuvi a koženej galantérie
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   Tomáš Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   19.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   Tomáš Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   08.12.1993Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj obuvi a koženej galantérie
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Horňák V. Clementisa 23 Trnava
   07.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup, zabezpečovanie a predaj priemyselného tovaru /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   maloobchodná, veľkoobchodná, odbytová a distribučná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie/
   vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby, zahranično-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a baleného potravinárskeho tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností, pozemkov a priemyselných surovín
   vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti marketingu a počítačových služieb obyvateľstva a organizáciami
   zabezpečovanie, vykonávanie a sprostredkovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Gramata Tbiliská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Horňák Mladá Garda 21 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   21.05.1991Nové sidlo:
   Púchovská cesta 8 Bratislava 831 06
   20.05.1991Zrušené sidlo:
   Park 15 Stupava
   14.02.1991Nové obchodné meno:
   Global, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Park 15 Stupava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup, zabezpečovanie a predaj priemyselného tovaru /okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie/
   maloobchodná, veľkoobchodná, odbytová a distribučná činnosť vo vzťahu k občanom a organizáciám /okrem činnosti, na ktorú treba osobitné povolenie/
   vykupovanie rôznych druhov výrobkov domácej výroby, zahranično-obchodná činnosť v oblasti spotrebného a baleného potravinárskeho tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie/
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností, pozemkov a priemyselných surovín
   vykonávanie poradenskej činnosti v oblasti marketingu a počítačových služieb obyvateľstva a organizáciami
   zabezpečovanie, vykonávanie a sprostredkovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Gramata Tbiliská 17 Bratislava
   Ing. Pavol Horňák Mladá Garda 21 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia