Utwórz fakturę

CS-FALCON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy CS-FALCON
PIN 17638658
TIN 2020390064
Numer VAT SK2020390064
Data utworzenia 04 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CS-FALCON
Voderadská 10
91935
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 436 287 €
Zysk 598 €
Kapitał 159 408 €
Kapitał własny 37 528 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243295244, 0903433848
Telefon(y) kom. 0903433848, 0911433848
Nr(y) faksu 0243428967
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 200,115
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 94,924
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 94,924
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 94,924
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 104,102
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,927
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,927
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 87,289
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 83,313
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 83,313
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 3,976
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,886
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,689
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,197
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,089
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,089
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 200,115
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 37,960
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,203
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,203
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 2,348
2. Inne fundusze (427, 42X) 2,348
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 24,840
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 58,865
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -34,025
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 598
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,155
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 80,202
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,276
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 78,926
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 42,812
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 23,517
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,517
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,694
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,762
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,236
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,106
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,497
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39,141
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 436,060
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 436,287
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,096
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 431,964
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 227
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 422,905
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,602
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 226,977
D. Usług (účtová grupa 51) 61,323
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 33,184
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 24,557
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,413
4. Koszty społeczne (527, 528) 214
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 48,954
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 39,179
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 39,179
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,967
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,719
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,382
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 146,158
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,597
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,122
2. Pozostałe koszty (562A) 10,122
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,473
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,596
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,786
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,188
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,188
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 598
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17638658 TIN: 2020390064 Numer VAT: SK2020390064
 • Zarejestrowana siedziba: CS-FALCON, Voderadská 10, 91935, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 kwiecień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.12.2007Nové sidlo:
   Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
   Nové predmety činnosti:
   medzinárodná nákladná cestná doprava
   27.12.2007Zrušené sidlo:
   Krajná 49a Bratislava 823 66
   28.08.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   20.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35 Vznik funkcie: 26.06.2007
   19.07.2007Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava 851 04
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok 902 01
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava 841 05
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   20.06.2007Noví spoločníci:
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava 851 04
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo 900 27
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok 902 01
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava 841 05
   19.06.2007Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou
   21.06.2001Noví spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Hviezdoslavová 8 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   20.06.2001Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   09.11.1998Noví spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ing. Pavol Satko Novomeského 36 Pezinok
   Ivan Susko Nad lúčkami 37 Bratislava
   Pavol Virgovič Voderadská 10 Hrnčiarovce nad Parnou
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   08.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   06.11.1997Nové sidlo:
   Krajná 49a Bratislava 823 66
   05.11.1997Zrušené sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   24.01.1995Noví spoločníci:
   František Satko Komenského 28 Modra
   Ing. Eva Zverbíková Rosná 34 Senec
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   07.12.1993Noví spoločníci:
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   06.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľudovít Augustín 1. mája 2 Trnava
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava
   Ing. Pavol Diener Mladej Gardy 1 Trnava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Božena Silberová Pod Stráňom 4 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Tvrdoň Bernoláková 16 Banská Bystrica
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   23.09.1993Nové obchodné meno:
   CS-FALCON, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Božena Silberová Pod Stráňom 4 Banská Bystrica
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   Ing. Štefan Tvrdoň Bernoláková 16 Banská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Susko Klobučnícka 4 Bratislava
   22.09.1993Zrušené obchodné meno:
   CS FALCON, spoločnosť s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Susko Ivan Klobučnícka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava
   04.04.1991Nové obchodné meno:
   CS FALCON, spoločnosť s r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 2 Bratislava 823 66
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poskytovanie softwaru (predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku)
   zlievanie železných a neželezných kovov
   opravy motorových vozidiel a garážovacej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľudovít Augustín 1. mája 2 Trnava
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava
   Ing. Pavol Diener Mladej Gardy 1 Trnava
   Alexander Illý Gwerkovej 27 Bratislava
   Susko Ivan Klobučnícka 4 Bratislava
   Ján Režňák Družstevná 5 Bernolákovo
   Ing. Pavol Satko Šmidkeho 33 Pezinok
   Ing. Štefan Virgovič SNP 75 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Augustínová 1. mája 2 Trnava