Utwórz fakturę

Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
PIN 17639000
TIN 2020359594
Numer VAT SK2020359594
Data utworzenia 01 kwiecień 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
Doľany 434
90088
Doľany
Financial information
Sprzedaż i dochody 623 678 €
Zysk 853 €
Kapitał 655 990 €
Kapitał własny 344 295 €
Dane kontaktowe
E-mail pvod_dolany@stonline.sk
Telefon(y) 0336499128, 0336499305
Telefon(y) kom. +421903249346, +421903209256
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 757,243
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 335,341
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 320,525
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 77,359
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 228,106
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 348
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 14,712
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 14,816
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 14,816
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 413,140
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 172,077
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 26,367
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 60,908
3. Produkty (123) - /194/ 83,490
4. Zwierzęta (124) - /195/ 1,312
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) -1,048
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -1,048
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 226,915
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 66,682
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,682
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 160,233
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,196
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,040
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,156
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,762
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 8,762
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 757,243
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 344,898
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 467,238
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 467,238
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 589,054
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 72,671
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 72,671
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -16,729
2. Przeszacowanie różnice udziału w kapitale własnym (+/- 415) -16,729
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -768,189
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -768,189
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 853
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 385,266
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 113,756
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 271
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 109
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 113,376
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 234,710
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 216,957
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 216,957
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 6,321
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 481
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,002
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,753
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 196
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,650
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,650
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 26,150
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 27,079
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 27,079
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 489,897
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 623,678
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 239,051
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 103,806
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 78,974
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 45,692
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 156,155
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 611,860
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 275,749
D. Usług (účtová grupa 51) 138,480
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 136,442
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 96,166
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 35,210
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,066
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,376
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 331
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 331
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 25,319
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,163
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,818
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 7,602
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,087
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,502
2. Pozostałe koszty (562A) 7,502
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 585
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,084
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,734
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,881
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 853
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17639000 TIN: 2020359594 Numer VAT: SK2020359594
 • Zarejestrowana siedziba: Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo, Doľany 434, 90088, Doľany
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Pavol Tichý predseda 44 Doľany 05.08.1996
  Ladislav Schmidt 279 Doľany 25.06.2001
  Jozef Tichý podpredseda 433 Doľany 900 88 22.08.2008
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.12.2008Nové sidlo:
   434 Doľany 900 88
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti,
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľnej žvnosti
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom voľných živností - veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   skladovanie
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   geodetické a kartografické práce
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Tichý - podpredseda predstavenstva 433 Doľany 900 88 Vznik funkcie: 22.08.2008
   11.12.2008Zrušené sidlo:
   Doľany 900 88
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Demovič 281 Doľany
   Ladislav Halač - člen 362 Doľany
   Jozef Tichý 433 Doľany
   Ladislav Vranko - člen 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová - podpredseda 66 Doľany
   25.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Schmidt 279 Doľany
   Štefan Demovič 281 Doľany
   Jozef Tichý 433 Doľany
   Ľudmila Vydrová - podpredseda 66 Doľany
   24.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Čavojský - člen 38 Doľany
   Ján Hrdlička - člen 88 Doľany
   Vincencia Kloknerová - člen 98 Doľany
   Alojz Krchnák - člen 156 Doľany
   Helena Mruškovičová - člen 274 Doľany
   Tibor Schwarz - člen 163 Doľany
   Mária Vadovičová - podpredseda 335 Doľany
   Ľudmila Vydrová - člen 66 Doľany
   05.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Pavol Tichý - predseda 44 Doľany
   Štefan Čavojský - člen 38 Doľany
   Ladislav Halač - člen 362 Doľany
   Ján Hrdlička - člen 88 Doľany
   Vincencia Kloknerová - člen 98 Doľany
   Alojz Krchnák - člen 156 Doľany
   Helena Mruškovičová - člen 274 Doľany
   Tibor Schwarz - člen 163 Doľany
   Mária Vadovičová - podpredseda 335 Doľany
   Ladislav Vranko - člen 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová - člen 66 Doľany
   04.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Halač 362 Doľany
   Vincencia Kloknerová 98 Doľany
   Helena Mruškovičová 274 Doľany
   Jozef Šesták 384 Doľany
   Pavol Tichý 44 Doľany
   Mária Vadovičová 335 Doľany
   Ladislav Vranko 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová 66 Doľany
   17.03.1994Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo
   Nové sidlo:
   Doľany 900 88
   16.03.1994Zrušené obchodné meno:
   Poľnohospodárske dužstvo Doľany
   Zrušené sidlo:
   Doľany
   25.05.1993Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   práce s ťažkými mechanizmami, nákladnou dopravou a poľnohospodárskou mechanizáciou
   kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
   zahranično-hospodárska a obchodná činnosť
   zabezpečovanie hospodárskych sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ladislav Halač 362 Doľany
   Vincencia Kloknerová 98 Doľany
   Helena Mruškovičová 274 Doľany
   Jozef Šesták 384 Doľany
   Pavol Tichý 44 Doľany
   Mária Vadovičová 335 Doľany
   Ladislav Vranko 183 Doľany
   Ľudmila Vydrová 66 Doľany
   24.05.1993Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   práce s ťažkými mechanizmami pre svoje potreby a potreby iných
   stavebné a drevárske práce pre svoje potreby a potreby iných
   drevovýroba a kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
   zahranično-hospodárska a obchodná činnosť podľa zákona stanovených pravidiel s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby s poľnohospodárskou technikou a dopravou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Hrdlička - podpredseda 88 Doľany
   Pavol Tichý - predseda 44 Doľany
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Poľnohospodárske dužstvo Doľany
   Nové sidlo:
   Doľany
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
   práce s ťažkými mechanizmami pre svoje potreby a potreby iných
   stavebné a drevárske práce pre svoje potreby a potreby iných
   drevovýroba a kovovýroba a s nimi spojená obchodná činnosť
   zahranično-hospodárska a obchodná činnosť podľa zákona stanovených pravidiel s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie podľa platných právnych predpisov
   služby s poľnohospodárskou technikou a dopravou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Hrdlička - podpredseda 88 Doľany
   Pavol Tichý - predseda 44 Doľany