Utwórz fakturę

Roľnícke družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.06.2016
Basic information
Nazwa firmy Roľnícke družstvo
Stan Zniszczono
PIN 17639611
Data utworzenia 01 kwiecień 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba Roľnícke družstvo
Financial information
Sprzedaż i dochody 470 794 €
Zysk 7 941 €
Kapitał 333 810 €
Kapitał własny 89 763 €
Dane kontaktowe
E-mail agrovin@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0336495218
Date of updating data: 13.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 312,536
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 84,015
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 84,015
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,828
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 17,020
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 59,167
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 226,538
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 120,612
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 6,410
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 38,969
3. Produkty (123) - /194/ 75,233
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 68,024
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,698
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,698
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,326
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 20,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,902
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,455
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,447
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,983
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,983
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 312,536
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 107,538
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 199,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 199,970
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 408,145
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,373
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 5,373
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 144,753
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 14,030
2. Inne fundusze (427, 42X) 130,723
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -658,644
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -658,644
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,941
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 168,583
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,684
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 14,590
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 21
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 6,073
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 141,078
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 42,932
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,932
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 86,360
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,530
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,938
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,184
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,134
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,821
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 6,821
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 36,415
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 18,119
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 18,296
Date of updating data: 13.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 470,794
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 286,814
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,879
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -406
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 13,654
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 139,853
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 453,622
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 196,185
D. Usług (účtová grupa 51) 89,185
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 111,276
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 79,748
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,940
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,588
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 11,346
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,356
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,356
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,953
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,321
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,172
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 31,917
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,753
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 7,859
2. Pozostałe koszty (562A) 7,859
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 894
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,751
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,421
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 7,941
Date of updating data: 13.06.2016
Date of updating data: 13.06.2016
 • PIN :17639611
 • Zarejestrowana siedziba: Roľnícke družstvo,
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.04.1993Zrušené obchodné meno:
   Roľnícke družstvo
   01.04.1991Nové obchodné meno:
   Roľnícke družstvo
   Nová právna forma:
   Družstvo