Utwórz fakturę

MCR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MCR
PIN 17640261
TIN 2020359561
Numer VAT SK2020359561
Data utworzenia 18 kwiecień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MCR
Podhorská 1
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 264 493 €
Zysk 9 059 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903250361, +421903410360, +421903600293, +421948493172
Nr(y) faksu 0244873065
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 69,011
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 41,181
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 41,181
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 112,059
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,282
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,050
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 100,598
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 181,070
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,802
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 349
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 12,394
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,059
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 152,268
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 16,321
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 135,947
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,635
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,059
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,969
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 108,284
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 264,493
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 258,450
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 543
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 251,439
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,009
C. Usług (účtová grupa 51) 111,362
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 24,950
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 414
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 45,174
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,530
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,054
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 79,079
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 629
M. Koszty oprocentowania (562) 489
N. Walutowe straty (563) 4
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 136
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -624
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 12,430
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 3,371
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 9,059
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17640261 TIN: 2020359561 Numer VAT: SK2020359561
 • Zarejestrowana siedziba: MCR, Podhorská 1, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 18 kwiecień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra 18.04.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Ján Čintala 7 000 € (100%) Podhorská 1 Modra
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.06.2011Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   25.07.2007Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra Vznik funkcie: 18.04.1991
   24.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   10.07.2001Nové obchodné meno:
   MCR, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra 900 01
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   09.07.2001Zrušené obchodné meno:
   MCR spoločnosť s ručením obmedeným
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   RNDr. Vladimír Mocko , mCSc. 724 Dunajská Lužná
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   27.09.1993Nové predmety činnosti:
   vývoj programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   produkcia a údržba programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   26.09.1993Zrušeny predmety činnosti:
   vývoj, produkcia a údržba programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.04.1991Nové obchodné meno:
   MCR spoločnosť s ručením obmedeným
   Nové sidlo:
   Podhorská 1 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dodávka a sprostredkovanie dodávky technického a programového vybavenia
   technické a programové služby
   vývoj, produkcia a údržba programových a technických prostriedkov spracovania informácií
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ján Čintala Podhorská 1 Modra
   RNDr. Vladimír Mocko , mCSc. 724 Dunajská Lužná
   Ladislav Roller Gelnická 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia