Utwórz fakturę

AVANA, výrobné a obchodné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Nazwa firmy AVANA, výrobné a obchodné družstvo
PIN 17640865
TIN 2020357031
Numer VAT SK2020357031
Data utworzenia 25 czerwiec 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba AVANA, výrobné a obchodné družstvo
Mariánska 32/A
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 30 447 €
Zysk -113 648 €
Kapitał 228 215 €
Kapitał własny 124 048 €
Dane kontaktowe
E-mail office@avana.sk
Telefon(y) 0264285093, 0264285167, 0264285210, 0902160019, 0903797173
Telefon(y) kom. 0902160019, 0903700566, 0903797173
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 15,563
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 15,083
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,083
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,254
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 17,595
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,319
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,189
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 39,817
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -110,252
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 23,397
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 23,397
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 739
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 169,802
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -190,542
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -113,648
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 150,069
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 147,012
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,032
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,275
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,335
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 141,370
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,057
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 30,447
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 18,884
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,563
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 142,916
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 118
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,651
C. Usług (účtová grupa 51) 61,295
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 28,571
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,837
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 35,338
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,106
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -112,469
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -57,180
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 220
N. Walutowe straty (563) 12
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 208
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -219
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -112,688
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -113,648
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016