Utwórz fakturę

AJPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AJPO
PIN 17641756
TIN 2020646793
Data utworzenia 28 maj 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AJPO
Hlavná 997/74
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 183 €
Zysk 439 €
Kapitał 31 208 €
Kapitał własny 28 066 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421265935568
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 30,830
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 5,074
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,619
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 30,830
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,506
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 20,764
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 439
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,324
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 656
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 468
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 102
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 494
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -170
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,200
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 6,183
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 6,100
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 5,141
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 320
C. Usług (účtová grupa 51) 2,081
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,552
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 188
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 1,042
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 3,699
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 123
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 123
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -123
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 919
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 439
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17641756 TIN: 2020646793
 • Zarejestrowana siedziba: AJPO, Hlavná 997/74, 90031, Stupava
 • Data utworzenia: 28 maj 1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Podmajerský 6 639 € (100%) Hlavná 997/74 Stupava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Anna Podmajerská Hlavná 997/74 Stupava
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.12.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   správa nehnuteľností vrátane obstarávacích služieb
   vydavateľské činnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Anna Podmajerská Hlavná 997/74 Stupava
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   03.12.1998Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie-vrátane súvisiacich služieb
   iný veľkoobchod-vrátane zahranično obchodnej činnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Anna Podmajerská Hlavná 997/74 Stupava
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   12.02.1993Nové sidlo:
   Hlavná 997/74 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   podnikateľské poradenstvo
   reklamná činnosť
   výroba, vývoj, materiálno-technické zásobovanie, opravy servis a leasing strojov, zariadení a výrobkov v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, strojárenstva, elektroniky, stavebníctva, dopravy, drevovýroby a kovovýroby
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie-vrátane súvisiacich služieb
   iný veľkoobchod-vrátane zahranično obchodnej činnosti
   11.02.1993Zrušené sidlo:
   Nálepková 997/54 Stupava
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území SR
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu (okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie)
   vývoj, výroba, materiálno-technické zásobovanie, opravy, servis a leasing strojov a zariadení v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, strojárenstva, elektroniky, stavebníctva, dopravy, drevovýroby a kovovýroby
   výkup, spracovanie a predaj druhotných surovín
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti ( okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie)
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   28.05.1991Nové obchodné meno:
   AJPO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nálepková 997/54 Stupava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie a zabezpečovanie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho zahraničného cestovného ruchu
   vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území SR
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru všetkého druhu (okrem tovaru na ktorý treba osobitné povolenie)
   vývoj, výroba, materiálno-technické zásobovanie, opravy, servis a leasing strojov a zariadení v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu, strojárenstva, elektroniky, stavebníctva, dopravy, drevovýroby a kovovýroby
   výkup, spracovanie a predaj druhotných surovín
   zahranično-obchodná činnosť vyplývajúca z predmetu činnosti ( okrem komodít na ktoré treba osobitné povolenie)
   sprostredkovanie, vykonávanie a zabezpečovanie domácej i zahraničnej inzercie a reklamy na komerčnom základe
   Noví spoločníci:
   Anna Podmajerská Hlavná 997/74 Stupava
   Ing. Ján Podmajerský Hlavná 997/74 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia