Utwórz fakturę

MODRAPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MODRAPEX
PIN 17642078
TIN 2020382155
Numer VAT SK2020382155
Data utworzenia 11 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MODRAPEX
Dolná ulica 6
90001
-
Financial information
Sprzedaż i dochody 786 176 €
Zysk -29 045 €
Dane kontaktowe
E-mail info@drevoskladzahrady.sk
Telefon(y) 0327715291, 0336474422, 0903248802, 0911590596
Telefon(y) kom. +421903248802, +421903648572, +421911262111
Nr(y) faksu 0327715291, 0336474422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 336,563
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 167,366
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 167,366
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 76,922
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 85,313
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,131
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 167,390
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 111,295
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 588
3. Produkty (123) - /194/ 35,681
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 75,026
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 36,707
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,478
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,478
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,188
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 41
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 19,388
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,561
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,827
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,807
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,807
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 336,563
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 211,820
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 190,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 42,565
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,565
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,045
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 124,743
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,863
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 1,448
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,415
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,780
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 45,063
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 46,095
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -1,032
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 64,527
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,190
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,702
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,298
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,100
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 786,176
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 786,176
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 761,070
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 913
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 547
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 10,168
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 12,582
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 896
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 807,841
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 632,786
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 55,358
D. Usług (účtová grupa 51) 44,341
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 48,339
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 34,370
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 12,071
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,898
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,752
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,571
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,571
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 694
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -21,665
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 52,795
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,501
O. Walutowe straty (563) 488
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,013
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,500
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -26,165
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -29,045
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17642078 TIN: 2020382155 Numer VAT: SK2020382155
 • Zarejestrowana siedziba: MODRAPEX, Dolná ulica 6, 90001, -
 • Data utworzenia: 11 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Urban Mičech Mierová 4 Pezinok 25.05.1999
  Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok 25.05.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Urban Mičech 3 320 € (50%) Mierová 4 Pezinok
  Anna Mičechová 3 320 € (50%) Mierová 4 Pezinok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.05.1999Noví spoločníci:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   24.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   17.03.1995Nové obchodné meno:
   MODRAPEX, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   16.03.1995Zrušené obchodné meno:
   MODRAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Guniš Jeremenkova 28 Bratislava
   Erika Gunišová Jeremenkova 28 Bratislava
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.04.1993Nové sidlo:
   Dolná ulica 6 - 8 Modra 900 01
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s drevom a drevárskymi výrobkami
   obchodná činnosť s potravinárskymi výrobkami
   spracovanie dreva a výroba drevárskych výrobkov
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   04.04.1993Zrušené sidlo:
   Dlhá 6 Modra
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť (dovoz, vývoz, nákup, sprostredkovanie a predaj)
   potravinárskych výrobkov a tovaru
   zeleniny,ovocia,zemiakov a strukovín
   zeleniny a ovocia z dovozu
   výroba a predaj chleba a pekárenskych výrobkov
   bufet
   predaj nábytku,bytových doplnkov a spotrebného tovaru
   nákup, spracovanie a predaj dreva a drevárskych výrobkov (s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie,možno obchodovať len s osobitným povolením)
   11.07.1991Nové obchodné meno:
   MODRAPEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Dlhá 6 Modra
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť (dovoz, vývoz, nákup, sprostredkovanie a predaj)
   potravinárskych výrobkov a tovaru
   zeleniny,ovocia,zemiakov a strukovín
   zeleniny a ovocia z dovozu
   výroba a predaj chleba a pekárenskych výrobkov
   bufet
   predaj nábytku,bytových doplnkov a spotrebného tovaru
   nákup, spracovanie a predaj dreva a drevárskych výrobkov (s tovarom na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie,možno obchodovať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Guniš Jeremenkova 28 Bratislava
   Erika Gunišová Jeremenkova 28 Bratislava
   Urban Mičech Mierová 4 Pezinok
   Anna Mičechová Mierová 4 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia