Utwórz fakturę

TERMUS, obchodnoservisné družstvo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TERMUS, obchodnoservisné družstvo
PIN 17642221
TIN 2020683775
Data utworzenia 19 sierpień 1991
Company category Družstvo
Zarejestrowana siedziba TERMUS, obchodnoservisné družstvo
Dunajská Lužná 737
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Zysk -559 €
Kapitał 24 582 €
Kapitał własny 17 539 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 24,503
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 24,503
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 6,519
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,294
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,294
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 124
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 101
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 17,984
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 17,984
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 24,503
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,980
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 15,128
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 15,128
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,411
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,763
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -352
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -559
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,523
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 67
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 67
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 7,456
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 6,253
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,253
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 334
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 258
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 131
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 80
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 80
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -78
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -78
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 481
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 481
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -559
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4266620.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17642221 TIN: 2020683775
 • Zarejestrowana siedziba: TERMUS, obchodnoservisné družstvo, Dunajská Lužná 737, 90042, Dunajská Lužná
 • Data utworzenia: 19 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Doc.Ing. Ján Lešinský, CSc. predseda 724 Dunajská Lužná 04.12.1997
  RNDr. Vladimír Mocko podpredseda 724 Dunajská Lužná 04.12.1997
  PhDr. Stanislav Bajaník člen 714 Dunajská Lužná 04.12.1997
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.12.1997Nový štatutárny orgán:
   Doc.Ing. Ján Lešinský , CSc. - predseda predstavenstva 724 Dunajská Lužná
   RNDr. Vladimír Mocko - podpredseda predstavenstva 724 Dunajská Lužná
   PhDr. Stanislav Bajaník - člen predstavenstva 714 Dunajská Lužná
   03.12.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Határ - podpredseda
   Ing. Peter Hermann - člen predstavenstva
   Ing. Milan Chalmovský - predseda družstva
   Ing. Michal Varchola - člen predstavenstva
   Ing. Pavol Záhorák - člen predstavensta
   19.08.1991Nové obchodné meno:
   TERMUS, obchodnoservisné družstvo
   Nové sidlo:
   737 Dunajská Lužná
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   je orientovaný predovšetkým na uspokojovanie potrieb bývania svojich členov a potrieb obyvateľov obce. Ide najmä o: spravovanie majetku objektu kotolne na sídlisku, výrobu a dodávku tepla
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Határ - podpredseda
   Ing. Peter Hermann - člen predstavenstva
   Ing. Milan Chalmovský - predseda družstva
   Ing. Michal Varchola - člen predstavenstva
   Ing. Pavol Záhorák - člen predstavensta