Utwórz fakturę

STANISLAV a SYN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy STANISLAV a SYN
PIN 17642434
TIN 2020362850
Numer VAT SK2020362850
Data utworzenia 27 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba STANISLAV a SYN
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 278 969 €
Zysk 8 994 €
Kapitał 319 447 €
Kapitał własny 105 202 €
Dane kontaktowe
E-mail stanislavasyn@slovanet.sk
Telefon(y) 0245901411
Telefon(y) kom. 0905254396, 0905735277
Nr(y) faksu 0245901411
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 434,234
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 210,217
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 210,217
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 74,224
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 135,993
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 224,017
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 19,713
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 19,713
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 158,910
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 158,910
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 158,910
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 45,394
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 45,278
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 116
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 434,234
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,195
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,967
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,967
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 124,054
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 800
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 800
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -27,620
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,620
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,994
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 206,125
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,524
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 13,358
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 4,166
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 177,751
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 113,600
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,600
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 17,552
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 22,376
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,061
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,725
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 437
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 10,850
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 10,850
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 113,914
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 113,914
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,346,277
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,278,969
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,295,988
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,984
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -67,290
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26,287
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,257,225
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 800,465
D. Usług (účtová grupa 51) 271,481
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 147,256
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 108,548
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,901
4. Koszty społeczne (527, 528) 807
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,669
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,669
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 136
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 21,744
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 180,736
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 18
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 10,149
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 8,450
2. Pozostałe koszty (562A) 8,450
O. Walutowe straty (563) 32
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,667
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -10,130
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,614
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,620
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,927
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -307
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,994
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17642434 TIN: 2020362850 Numer VAT: SK2020362850
 • Zarejestrowana siedziba: STANISLAV a SYN, 90050, Kráľová pri Senci
 • Data utworzenia: 27 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50 09.09.2014
  Valéria Stanislavová 61 Kráľová pri Senci 09.09.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Stanislav 3 983 € (50%) 541 Kráľová pri Senci 900 50
  Ing. Dušan Stanislav 3 983 € (50%) Kráľová pri Senci
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.09.2014Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Valéria Stanislavová 61 Kráľová pri Senci
   08.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ildikó Fleisz DonauPressburger Reichsstr. 72 Hainburg 2410 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   21.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   07.05.2011Nové sidlo:
   61 Kráľová pri Senci 900 50
   Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   Ildikó Fleisz DonauPressburger Reichsstr. 72 Hainburg 2410 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 541 Kráľová pri Senci 900 50
   06.05.2011Zrušené sidlo:
   41 Kráľová pri Senci 925 24
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   06.07.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   05.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   24.03.1997Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ildikó Fleisz 2410 Hainburg / DonauPressburger Reichsstr. 72, Östereich Maďarská republika
   23.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   31.01.1996Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   30.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   André Stephane Lenard 1 Villa George Sand Paríž 16 Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   06.11.1995Noví spoločníci:
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   André Stephane Lenard 1 Villa George Sand Paríž 16 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Forgáč Turčianska 30 Bratislava
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   05.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   11.02.1994Nové predmety činnosti:
   Výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
   Nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   Nákup a predaj potravín, alkoholických, nealkoholických nápojov a tabaku
   10.02.1994Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu všetkého druhu, vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, najmä poľnohospodárskych, potravinárskych a potravinárskej technológie včetne zahranično-obchodnej činnosti
   poskytovanie sprostredkovateľských, konzultačných a poradenských služieb súvisiacich s predmetom činnosti vedenej v predchádzajúcich bodoch
   01.12.1992Noví spoločníci:
   Dušan Stanislav 61 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.11.1992Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   27.06.1991Nové obchodné meno:
   STANISLAV a SYN spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   41 Kráľová pri Senci 925 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov
   obchodná činnosť - nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu všetkého druhu, vo forme veľkoobchodu a maloobchodu, najmä poľnohospodárskych, potravinárskych a potravinárskej technológie včetne zahranično-obchodnej činnosti
   poskytovanie sprostredkovateľských, konzultačných a poradenských služieb súvisiacich s predmetom činnosti vedenej v predchádzajúcich bodoch
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Stanislav Kráľová pri Senci 61 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia