Utwórz fakturę

START AUTOMATION - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy START AUTOMATION
PIN 17642744
TIN 2020356800
Numer VAT SK2020356800
Data utworzenia 24 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba START AUTOMATION
Radlinského 2751
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 318 129 €
Zysk 42 052 €
Dane kontaktowe
E-mail startaut.ma@startaut.sk
witryna internetowa http://www.startaut.sk
Telefon(y) +421347723837
Telefon(y) kom. +421905447567
Nr(y) faksu 0347743052
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,891
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,891
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,891
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 253,732
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 218,161
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,611
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 255,623
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 177,663
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 54,272
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 54,272
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 5,428
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 75,911
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 42,052
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 77,960
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 127
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 77,500
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 76,142
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,249
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 109
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 133
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 318,129
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 318,129
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 262,711
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 102,665
C. Usług (účtová grupa 51) 124,145
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 23,995
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 262
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,612
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,032
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 55,418
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 91,319
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 5
X. Interesu dochód (662) 5
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 499
N. Walutowe straty (563) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 498
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -494
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 54,924
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 12,872
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 42,052
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015