Utwórz fakturę

TINA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TINA
PIN 17642779
TIN 2020362872
Numer VAT SK2020362872
Data utworzenia 19 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TINA
Mlynská 9
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 224 648 €
Zysk 90 598 €
Kapitał 637 282 €
Kapitał własny 399 910 €
Dane kontaktowe
E-mail tina-cafe@stonline.sk
Telefon(y) 0245649375, 0245649374
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 672,371
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 37,748
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 37,748
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 37,748
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 633,634
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 255,549
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 255,549
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 96,646
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 96,646
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 96,646
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 281,439
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,313
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 278,126
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 989
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 989
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 672,371
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 623,617
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 135,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 390,716
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 390,716
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 90,598
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 48,754
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 48,754
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 30,277
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,277
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,989
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,271
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,217
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 764,367
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,224,648
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 714,863
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 49,504
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 459,939
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 342
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,106,689
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 884,365
D. Usług (účtová grupa 51) 127,130
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 65,307
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,747
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,464
4. Koszty społeczne (527, 528) 96
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 949
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,407
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,407
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,531
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 117,959
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -247,128
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 654
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 23
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 23
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 631
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 621
O. Walutowe straty (563) 157
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 464
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 33
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 117,992
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 27,394
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 27,394
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 90,598
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17642779 TIN: 2020362872 Numer VAT: SK2020362872
 • Zarejestrowana siedziba: TINA, Mlynská 9, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 19 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob 10.03.1995
  Anna Ondrejkovičová 114 Veľký Grob 03.09.1998
  Denisa Ingeliová Mlynská 430/9 Senec 903 01 24.04.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tibor Ondrejkovič 3 319 € (50%) 114 Veľký Grob
  Anna Ondrejkovičová 3 319 € (50%) 114 Veľký Grob
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.05.2007Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob 925 27
   Anna Ondrejkovičová 114 Veľký Grob 925 27
   Nový štatutárny orgán:
   Denisa Ingeliová Mlynská 430/9 Senec 903 01 Vznik funkcie: 24.04.2007
   04.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   03.09.1998Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anna Ondrejkovičová 114 Veľký Grob
   02.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   30.10.1995Nové predmety činnosti:
   výroba textilných výrobkov
   10.03.1995Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   09.03.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Ondrejkovič - riaditeľ 114 Veľký Grob
   10.02.1993Nové sidlo:
   Mlynská 9 Senec 903 01
   Nové predmety činnosti:
   výroba hygienických a kozmetických výrobkov na báze spracov. vaty
   výroba potravinárskych koncentrátov a i.upravených potravín
   spracovanie a balenie poľnohospodárskych plodín
   nákup a predaj tovarov, na ktoré zákon nevyžaduje osobitné povolenie
   výroba drevených obalov
   Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   09.02.1993Zrušené sidlo:
   Senec
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba hygienických a kozmetických výrobkov na spracovacej báze vaty, nevyžadujúcich osobitné povolenie zdravotnej nezávadnosti.
   výroba konfekčných výrobkov
   obchodná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Čaprnka Chmelnického 2 Nitra
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Ladislav Sládeček Červenej armády 70 Senec
   19.06.1991Nové obchodné meno:
   TINA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senec
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba hygienických a kozmetických výrobkov na spracovacej báze vaty, nevyžadujúcich osobitné povolenie zdravotnej nezávadnosti.
   výroba konfekčných výrobkov
   obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Čaprnka Chmelnického 2 Nitra
   Tibor Ondrejkovič 114 Veľký Grob
   Ladislav Sládeček Červenej armády 70 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Ondrejkovič - riaditeľ 114 Veľký Grob