Utwórz fakturę

VÍNO NATURAL Domin & Kušický - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VÍNO NATURAL Domin & Kušický
PIN 17642817
TIN 2020293506
Numer VAT SK2020293506
Data utworzenia 20 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VÍNO NATURAL Domin & Kušický
Poľná 5
99001
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 440 394 €
Zysk -53 889 €
Kapitał 1 462 186 €
Kapitał własny 1 088 879 €
Dane kontaktowe
E-mail natural@naturalvino.sk
Telefon(y) 0474830507, 0474911145
Nr(y) faksu 0474831115
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,437,228
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 637,323
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 637,323
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 28,070
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 93,628
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 136,939
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 356,380
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 22,306
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 798,605
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 590,039
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 17,903
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 271,863
3. Produkty (123) - /194/ 300,273
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 96,522
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 73,629
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 73,629
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 22,893
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 112,044
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,818
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 103,226
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,300
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,300
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,437,228
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,032,489
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 17,262
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 17,262
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,369
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,369
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,067,747
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,089,448
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -21,701
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -53,889
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,348
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 33,969
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 32,933
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,036
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 30,917
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,441
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,441
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,796
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,515
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,165
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 462
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 462
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 339,391
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 339,391
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 316,901
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 440,394
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 314,444
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,456
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 42,662
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 543
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 80,289
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 493,207
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 126,353
D. Usług (účtová grupa 51) 91,638
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 112,302
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 80,876
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 26,971
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,455
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,408
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 154,292
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 154,292
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,214
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -52,813
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 141,571
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 594
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 594
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 594
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 709
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 626
2. Pozostałe koszty (562A) 626
O. Walutowe straty (563) 6
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 77
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -115
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -52,928
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -53,889
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17642817 TIN: 2020293506 Numer VAT: SK2020293506
 • Zarejestrowana siedziba: VÍNO NATURAL Domin & Kušický, Poľná 5, 99001, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 czerwiec 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.12.2010Nové obchodné meno:
   VÍNO NATURAL Domin & Kušický, s. r. o.
   Nové sidlo:
   Poľná 5 Veľký Krtíš 990 01
   30.11.2010Zrušené obchodné meno:
   NATURAL - ALIMENTÁRIA spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   03.09.2008Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 811 07
   02.09.2008Zrušené sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   24.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava 811 07
   23.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   05.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava Vznik funkcie: 15.03.2000
   Tibor Kušický Venevská 18 Veľký Krtíš Vznik funkcie: 04.04.2001
   04.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   Tibor Kušický Venevská 18 Veľký Krtíš
   04.04.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Kušický Venevská 18 Veľký Krtíš
   03.04.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   15.03.2000Nové predmety činnosti:
   potravinársku výrobu a výrobu vína
   poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov, za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Domin Fazuľová 3 Bratislava
   Ing. Ján Liska Rázusova 38 Lučenec
   14.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Adamovic Mlynarovičova 8 Bratislava
   Ing. Július David Veternicova 29 Bratislava
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Jozef Mudroch A. Gwerkovej 5 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Domin Fazuľova 2 Bratislava
   18.10.1996Nové sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Adamovic Mlynarovičova 8 Bratislava
   Ing. Július David Veternicova 29 Bratislava
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Jozef Mudroch A. Gwerkovej 5 Bratislava
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   17.10.1996Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ondrej Kováč Hviezdoslavova 19 Nová Ves nad Žitavou
   08.02.1996Noví spoločníci:
   Ing. Ján Domin Fazuľová 2 Bratislava
   Ing. Ondrej Kováč Hviezdoslavova 19 Nová Ves nad Žitavou
   07.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Agrofrigor spoločný podnik Dunajská Streda
   PD Agrokombinát Lehnice
   PD Agrokombinát Nová Ves nad Žitavou
   PD Majcichov
   PD Rišňovce
   SPD vo Veselom
   07.03.1994Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   organizovanie kurzov, školení, seminárov
   spracovanie poľnohospodárskych produktov
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Domin Fazuľova 2 Bratislava
   06.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ výroba a predaj vermikompostov, výroba a predaj bakteriálnych kompostov, chov a rozmnožovanie dažďoviek a ich predaj
   b/ rozmnožovanie kmeňov vhodných baktérií pre účely uvedené pod písm. a/ a ich predaj
   c/ realizácia alternatívnej výroby rastlinných a živočíšnych produktov, ich spracovanie do nezávadných biologicky hodnotných potravín a ich predaj
   d/ marketing v celej oblasti uvedenej pod písm. a/ až c/ tohto predmetu činnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   20.06.1991Nové obchodné meno:
   NATURAL - ALIMENTÁRIA spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ výroba a predaj vermikompostov, výroba a predaj bakteriálnych kompostov, chov a rozmnožovanie dažďoviek a ich predaj
   b/ rozmnožovanie kmeňov vhodných baktérií pre účely uvedené pod písm. a/ a ich predaj
   c/ realizácia alternatívnej výroby rastlinných a živočíšnych produktov, ich spracovanie do nezávadných biologicky hodnotných potravín a ich predaj
   d/ marketing v celej oblasti uvedenej pod písm. a/ až c/ tohto predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Agrofrigor spoločný podnik Dunajská Streda
   PD Agrokombinát Lehnice
   PD Agrokombinát Nová Ves nad Žitavou
   PD Majcichov
   PD Rišňovce
   SPD vo Veselom
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia