Utwórz fakturę

INTERCONTINENT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INTERCONTINENT
PIN 17643163
TIN 2020359088
Numer VAT SK2020359088
Data utworzenia 24 czerwiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERCONTINENT
Šenkvická cesta
90201
Šenkvická cesta Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 187 916 €
Zysk -6 293 €
Kapitał 1 245 519 €
Kapitał własny -140 173 €
Dane kontaktowe
E-mail europecompany@centrum.sk
Telefon(y) 0903443000, 0903757550, 0244372200, 0243711227
Telefon(y) kom. +421903443000, +421903757550, 0903757550
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,170,708
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,170,708
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,525
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,758
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 70
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 35,511
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 24,565
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,231,466
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -146,466
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,066
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -148,879
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,293
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,377,932
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,328,953
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 47,795
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,926
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,283
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,342
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 34,244
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 187,916
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 118
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 187,009
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 789
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 193,033
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 23,977
C. Usług (účtová grupa 51) 58,837
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 54,055
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 31,864
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 23,201
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,099
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,117
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 104,313
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 219
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 219
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -216
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,333
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,293
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :17643163 TIN: 2020359088 Numer VAT: SK2020359088
 • Zarejestrowana siedziba: INTERCONTINENT, Šenkvická cesta, 90201, Šenkvická cesta Pezinok
 • Data utworzenia: 24 czerwiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 14.04.2000
  Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 01.12.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  RNDr. Mária Pšenková 4 150 € (62.5%) Havlíčková 26 Bratislava 811 04
  Marcela Červenková 2 490 € (37.5%) Studenohorská 41 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.01.2007Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava 841 03
   18.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   07.09.2006Noví spoločníci:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Mária Pšenková Havlíčková 26 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 14.04.2000
   06.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ľubomíra Kovalčíková 199 Most pri Bratislave Vznik funkcie: 01.12.2003
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.04.2000
   14.01.2004Noví spoločníci:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava Vznik funkcie: 01.12.2003
   Mgr. Ľubomíra Kovalčíková 199 Most pri Bratislave Vznik funkcie: 01.12.2003
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava Vznik funkcie: 14.04.2000
   13.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2003
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   24.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   prenájom hnuteľného majetku
   leasingová činnosť
   faktoring a forfaiting
   požičiavanie motorových vozidiel
   nákup a predaj ojazdených motorových vozidiel
   nepravidelná neverejná cestná osobná doprava
   prevádzkovanie parkovísk a garážových miest
   kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích služieb/
   prevádzkovanie fitness centra, squashu, biliardu
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na rekondíciu a regeneráciu /sauny, solária, hydromasáže/
   požičiavanie športových potrieb
   požičiavanie mobilných telefónov a ich príslušenstva
   upratovacie práce
   maliarske a natieračské práce
   administratívne a pisárske práce
   skladovanie - okrem prevádzkovania verejných skladov
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   prieskum trhu
   organizovanie výstav
   organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
   organizačné a technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, predaj a požičiavanie audiovizuálnych záznamov
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   04.09.2000Noví spoločníci:
   Marcela Červenková Studenohorská 41 Bratislava
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   03.09.2000Zrušeny spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   19.07.2000Noví spoločníci:
   Mária Steinhübelová Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Roman Pšenko Kvetná 18 Bratislava Skončenie funkcie: 01.12.2003
   18.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   22.05.2000Noví spoločníci:
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Pšenková Saratovská 3 Bratislava
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Kovalčík Farského 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.01.1999Noví spoločníci:
   Ján Kovalčík Farského 6 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   13.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Kovalčík Farského 6 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Ján Kovalčík Farského 6 Bratislava
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   29.09.1993Nové obchodné meno:
   INTERCONTINENT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická cesta Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   28.09.1993Zrušené obchodné meno:
   Privat service Steinhübel, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Šenkvická cesta Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, predaj, leasing, sprostredkovanie kúpy, predaja a leasingu vecí všetkého druhu (okrem vecí, na ktoré treba osobitné povolenie)
   dovoz a vývoz, sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí všetkého druhu okrem vecí, na ktoré treba osobitné povolenie
   zabezpečenie komplexných autoservisných služieb
   zabezpečenie reštauračných a pohostinských služieb
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti požičiavania vecí a v oblasti prepravných služieb
   vytváranie a predaj technických a programových systémov
   zabezpečovanie komplexných služieb spojených s projektovaním, vytváraním, prevádzkovaním a údržbou technických a programových prostriedkov
   sprostredkovanie, nákup a predaj technických a programových prostriedkov
   zabezpečovanie nákupu, predaja a poskytovanie komplexných služieb v oblasti priemyselnej výroby
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   24.06.1991Nové obchodné meno:
   Privat service Steinhübel, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šenkvická cesta Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj, leasing, sprostredkovanie kúpy, predaja a leasingu vecí všetkého druhu (okrem vecí, na ktoré treba osobitné povolenie)
   dovoz a vývoz, sprostredkovanie dovozu a vývozu vecí všetkého druhu okrem vecí, na ktoré treba osobitné povolenie
   zabezpečenie komplexných autoservisných služieb
   zabezpečenie reštauračných a pohostinských služieb
   poskytovanie komplexných služieb v oblasti požičiavania vecí a v oblasti prepravných služieb
   vytváranie a predaj technických a programových systémov
   zabezpečovanie komplexných služieb spojených s projektovaním, vytváraním, prevádzkovaním a údržbou technických a programových prostriedkov
   sprostredkovanie, nákup a predaj technických a programových prostriedkov
   zabezpečovanie nákupu, predaja a poskytovanie komplexných služieb v oblasti priemyselnej výroby
   Noví spoločníci:
   Peter Steinhübel Prokopova 41 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia