Utwórz fakturę

M E R K O S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 10.11.2016
Basic information
Nazwa firmy M E R K O S
PIN 18046746
TIN 2020664008
Data utworzenia 11 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba M E R K O S
Kupeckého ulica 81
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 495 €
Zysk -687 €
Kapitał 4 423 €
Kapitał własny -1 360 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336403232, 0903444791, 0336413003
Telefon(y) kom. 0903443232
Date of updating data: 10.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,531
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,437
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,437
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,278
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 159
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 94
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 94
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,531
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -394
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 703
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 83
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 83
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,132
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 890
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -8,022
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -687
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,810
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 330
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 330
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,000
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 115
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 115
Date of updating data: 10.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,495
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,495
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,495
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,618
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 85
D. Usług (účtová grupa 51) 484
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,049
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 780
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 265
4. Koszty społeczne (527, 528) 4
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -123
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 926
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 84
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 84
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -84
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -207
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -687
Date of updating data: 10.11.2016
Date of updating data: 10.11.2016