Utwórz fakturę

EUROPLAN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.04.2016
Basic information
Nazwa firmy EUROPLAN
PIN 18047173
TIN 2020362069
Numer VAT SK2020362069
Data utworzenia 28 sierpień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EUROPLAN
Hlboká 1
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 15 780 €
Zysk -18 468 €
Kapitał 165 163 €
Kapitał własny 46 706 €
Dane kontaktowe
E-mail europlan@europlan.sk
witryna internetowa http://www.europlan.sk
Telefon(y) +421245649527
Telefon(y) kom. +421905612466
Date of updating data: 28.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 81,994
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 81,987
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,702
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 17,529
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,529
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 173
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 64,285
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 63,427
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 858
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 81,994
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,034
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,131
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 110,834
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -103,703
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,468
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 86,028
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 274
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 274
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 82,854
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 11,286
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,286
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 70,586
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 982
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,900
Date of updating data: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 15,780
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 15,780
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,380
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,163
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 224
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 317
D. Usług (účtová grupa 51) 12,655
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 22
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 736
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 736
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,290
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 7,912
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -16,383
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,796
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,125
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 55
2. Pozostałe koszty (562A) 55
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,070
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,125
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -17,508
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -18,468
Date of updating data: 28.04.2016
Date of updating data: 28.04.2016
 • PIN :18047173 TIN: 2020362069 Numer VAT: SK2020362069
 • Zarejestrowana siedziba: EUROPLAN, Hlboká 1, 90028, Ivanka pri Dunaji
 • Data utworzenia: 28 sierpień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Branislav Kadnár Ivanka pri Dunaji 28.08.2001
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Branislav Kadnár 6 639 € (100%) Ivanka pri Dunaji
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.04.2016Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   17.12.2009Nové obchodné meno:
   EUROPLAN, spol. s r.o.
   31.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kadnár Hlboká 1 Ivanka pri Dunaji Vznik funkcie: 28.08.2001
   18.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Branislav Kadnár Hlboká 1 Ivanka pri Dunaji
   30.08.1993Nové sidlo:
   Hlboká 1 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nové predmety činnosti:
   kresličské práce v oblasti strojárstva, elektrotechniky
   konštrukčné práce v elektrotechnike, strojárstve
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie SOFTWARE, - na základe objednávky
   sprostredkovanie obchodu
   28.08.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným