Utwórz fakturę

VIMA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VIMA
PIN 18048820
TIN 2020362366
Numer VAT SK2020362366
Data utworzenia 04 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VIMA
Štefánikov park 218/4
90042
Dunajská Lužná
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 828 €
Zysk 1 552 €
Kapitał 28 566 €
Kapitał własny -38 813 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421902099896
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 22,576
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 22,576
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,701
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 951
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 240
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 510
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 24,277
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,261
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 307
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -45,759
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,552
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,538
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 61,538
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 852
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 964
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 59,722
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 8,828
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 8,828
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,034
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,039
C. Usług (účtová grupa 51) 1,247
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 386
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,328
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,794
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 4,542
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 282
M. Koszty oprocentowania (562) 1
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 281
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -282
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,512
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,552
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :18048820 TIN: 2020362366 Numer VAT: SK2020362366
 • Zarejestrowana siedziba: VIMA, Štefánikov park 218/4, 90042, Dunajská Lužná
 • Data utworzenia: 04 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Iveta Grňová Demänovská 2/7012 Bratislava - Rača 831 06 22.08.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Mihaliak 6 639 € (100%) Dunajská Lužná 900 42
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.08.2013Noví spoločníci:
   Milan Mihaliak Okružná 18/557 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Iveta Grňová Demänovská 2/7012 Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 22.08.2013
   26.08.2013Zrušeny spoločníci:
   Milan Mihaliak Okružná 557/18 Dunajská Lužná 900 42
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Mihaliak Okružná 557/18 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 29.08.2010
   25.08.2010Nové sidlo:
   Štefánikov park 218/4 Dunajská Lužná 900 42
   Noví spoločníci:
   Milan Mihaliak Okružná 557/18 Dunajská Lužná 900 42
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Mihaliak Okružná 557/18 Dunajská Lužná 900 42 Vznik funkcie: 29.08.2010
   24.08.2010Zrušené sidlo:
   Nové Košariská 218 Dunajská Lužná
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   20.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   19.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   23.08.1995Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   22.08.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   11.01.1995Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   10.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.04.1993Nové sidlo:
   Nové Košariská 218 Dunajská Lužná
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod s ovocím a zeleninou
   sprostredkovanie obchodu
   podnikateľ. poradenstvo v oblasti poľnohosp. a potravinárstva
   maloobchod s potravinárskym tovarom
   maloobchod so spotrebným a priemyselným tovarom
   reklamné činnosti
   18.04.1993Zrušené sidlo:
   Dunajská Lužná
   Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti
   zabezpečovanie prekladataľskej činnosti
   vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti poľnohospodársktva a potravinárstva vrátane poradenskej činnosti týkajúcej sa aj technologických zariadení
   zabezpečovanie a realizácia dopravných a prepravných služieb súvisiacich s predmetom činnosti
   sprostredkovateľsko-dodávateľská činnosť súvisiaca s obchodnou činnosťou produktov a výrobkov potravinárskych a poľnohospodárskych, spotrebného a ľahkého priemyslu vrátane ovocia a zeleniny, drogistickéno tovaru
   realizácia obchodnej činnosti produktov a výrobkov potravinárskych, poľnohospodárskych, spotrebného a ľahkého priemyslu vrátane ovocia a zeleniny
   04.10.1991Nové obchodné meno:
   VIMA spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dunajská Lužná
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti
   zabezpečovanie prekladataľskej činnosti
   vykonávanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti poľnohospodársktva a potravinárstva vrátane poradenskej činnosti týkajúcej sa aj technologických zariadení
   zabezpečovanie a realizácia dopravných a prepravných služieb súvisiacich s predmetom činnosti
   sprostredkovateľsko-dodávateľská činnosť súvisiaca s obchodnou činnosťou produktov a výrobkov potravinárskych a poľnohospodárskych, spotrebného a ľahkého priemyslu vrátane ovocia a zeleniny, drogistickéno tovaru
   realizácia obchodnej činnosti produktov a výrobkov potravinárskych, poľnohospodárskych, spotrebného a ľahkého priemyslu vrátane ovocia a zeleniny
   Noví spoločníci:
   Ing. Viliam Košťan 26 Dunajská Lužná
   Ing. Mária Lavčáková 27 Dunajská Lužná
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia