Utwórz fakturę

DOKAR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DOKAR
PIN 18049087
TIN 2020356877
Numer VAT SK2020356877
Data utworzenia 19 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DOKAR
90067
Láb
Financial information
Sprzedaż i dochody 162 924 €
Zysk -9 877 €
Kapitał 550 504 €
Kapitał własny 2 213 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347790455, 0421347790455
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 528,275
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 528,275
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 48,595
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,623
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 35,278
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 25,052
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,624
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 594,898
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,664
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 19,969
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 19,969
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -17,756
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -9,877
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 602,562
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 48,773
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 20,344
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,179
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 10,224
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,051
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,890
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,645
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 529,800
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 162,924
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 162,385
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 539
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 167,898
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,879
C. Usług (účtová grupa 51) 16,177
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 121,369
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,267
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,740
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 466
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -4,974
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 125,329
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,943
M. Koszty oprocentowania (562) 1,568
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,375
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,943
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -8,917
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -9,877
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :18049087 TIN: 2020356877 Numer VAT: SK2020356877
 • Zarejestrowana siedziba: DOKAR, 90067, Láb
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavol Koporec 526 Láb 19.09.1991
  Slávka Kompasová Budatínska 3065/79 Bratislava 851 06 15.12.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Koporec 6 639 € (100%) Láb 900 67
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.04.2014Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Koporec 526 Láb 900 67
   23.04.2014Zrušeny spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   04.01.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Koporec 526 Láb Vznik funkcie: 19.09.1991
   03.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb Vznik funkcie: 19.09.1991
   12.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Slávka Kompasová Budatínska 3065/79 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.12.1998
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb Vznik funkcie: 19.09.1991
   11.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Kompasová Kopčianska 2442/82 Bratislava
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   20.01.1999Nové obchodné meno:
   DOKAR, spol.s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   účtovnícke práce
   Noví spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slávka Kompasová Kopčianska 2442/82 Bratislava
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   19.01.1999Zrušené obchodné meno:
   DOKAR, spoločnosť s ručením obmedzeným DOKAR, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   10.12.1993Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s potravinami, spotrebným tovarom, kozmetikou, textilom, stavebnými strojmi a zariadením
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
   poradensko-konzultačná činnosť v predmete činnosti
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   výroba asfaltovej modifikovanej hmoty
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Koporec 281 Láb
   09.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, nájom a prenájom tovarov všetkého druhu podľa platného čsl.právneho poriadku
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz je potrebné osobitné povolenie
   stavebná činnosť zameraná najmä na inžinierske objekty, hlavná stavebná výroba a vedľajšia stavebná výroba
   drevovýroba a kovovýroba
   požičovňa strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
   váženie vozidiel
   výroba asfaltovej modifikovanej hmoty
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.09.1991Nové obchodné meno:
   DOKAR, spoločnosť s ručením obmedzeným DOKAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   347 Láb 900 67
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, nájom a prenájom tovarov všetkého druhu podľa platného čsl.právneho poriadku
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz je potrebné osobitné povolenie
   stavebná činnosť zameraná najmä na inžinierske objekty, hlavná stavebná výroba a vedľajšia stavebná výroba
   drevovýroba a kovovýroba
   požičovňa strojov, mechanizmov a malej mechanizácie
   váženie vozidiel
   výroba asfaltovej modifikovanej hmoty
   Noví spoločníci:
   František Koporec 347 Láb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia