Utwórz fakturę

I N T E R K O N S T R U K T A - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy I N T E R K O N S T R U K T A
PIN 18049231
TIN 2020362608
Numer VAT SK2020362608
Data utworzenia 13 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba I N T E R K O N S T R U K T A
Šamorínska 33
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 424 €
Zysk -36 437 €
Kapitał 251 548 €
Kapitał własny -16 216 €
Dane kontaktowe
E-mail interkonstrukta@stonline.sk
Telefon(y) 0245927480, 0245923097
Telefon(y) kom. +421911423011
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 252,338
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 17,890
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 233,734
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 714
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 252,338
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -52,653
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 779
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -23,634
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -36,437
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 304,991
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 6,543
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 19,917
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 262,424
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 108,638
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 20,631
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 18,755
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 114,400
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,107
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,424
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,424
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 32,233
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,933
C. Usług (účtová grupa 51) 1,809
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 12,232
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,809
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,450
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -28,809
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3,318
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 6,668
M. Koszty oprocentowania (562) 5,556
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,112
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -6,668
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -35,477
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -36,437
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :18049231 TIN: 2020362608 Numer VAT: SK2020362608
 • Zarejestrowana siedziba: I N T E R K O N S T R U K T A, Šamorínska 33, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 13 wrzesień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka 11.02.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ladislav Mészáros 6 639 € (100%) Školská 472/74 Jelka
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   údržba a úprava zelene
   26.10.2000Nové obchodné meno:
   I N T E R K O N S T R U K T A, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šamorínska 33 Senec 903 01
   25.10.2000Zrušené obchodné meno:
   I N T E R K O N S T R U K T A spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Poštová ul. 29 Veľký Biel
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka
   11.02.1994Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a dodávky úpravní a čistiarní odpadových vôd
   prevádzanie stavebných a inžinierskych prác
   investičná a stavebno-organizačná činnosť
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   leasingová činnosť
   realitné agentúry
   poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ladislav Mészáros Školská 472/74 Jelka
   10.02.1994Zrušeny predmety činnosti:
   1/ Zahranično a tuzemská výrobná činnosť a služby v oblasti stavebného priemyslu : - výroba, montáž a dodávky úpravní a čistiarní odpadových vôd, -prevádzanie stavebných a inžinierskych prác
   2/ Investičná a stavebno-organizačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír MACKRLE, CSc. Prokofievova 16 Bratislava
   Ladislav MESZÁROS Školská 472/74 Jelka
   Károly GÖRFÖL Rosembergházaspár utca 8 Balatonfüred Maďarská republika
   Ing. Svätopluk MACKRLE, CSc. Pavlíkova 5 Brno Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   13.09.1991Nové obchodné meno:
   I N T E R K O N S T R U K T A spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Poštová ul. 29 Veľký Biel
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   1/ Zahranično a tuzemská výrobná činnosť a služby v oblasti stavebného priemyslu : - výroba, montáž a dodávky úpravní a čistiarní odpadových vôd, -prevádzanie stavebných a inžinierskych prác
   2/ Investičná a stavebno-organizačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Dr. Ing. Vladimír MACKRLE, CSc. Prokofievova 16 Bratislava
   Ladislav MESZÁROS Školská 472/74 Jelka
   Károly GÖRFÖL Rosembergházaspár utca 8 Balatonfüred Maďarská republika
   Ing. Svätopluk MACKRLE, CSc. Pavlíkova 5 Brno Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ