Utwórz fakturę

PERCHLAD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PERCHLAD
PIN 18049974
TIN 2020359022
Numer VAT SK2020359022
Data utworzenia 01 październik 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PERCHLAD
Jesenského 37
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 403 551 €
Zysk 3 292 €
Kapitał 298 851 €
Kapitał własny 121 590 €
Dane kontaktowe
E-mail perchlad@mail.t-com.sk
Telefon(y) +421336413423, +421336412384
Telefon(y) kom. +421903424105, +421903424106
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 218,513
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 140,606
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 140,606
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 349
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,051
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 139,206
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 76,777
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 20,309
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 5,435
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 3,357
4. Zwierzęta (124) - /195/ 9,588
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,929
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 48,057
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 48,057
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 48,057
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,411
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,328
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,083
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,130
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,130
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 218,513
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,840
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 3,396
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 945
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 945
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 110,568
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 110,568
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,292
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 93,673
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 95,630
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,091
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 88,539
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) -1,957
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17,663
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,663
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 586
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,360
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,215
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -30,611
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,830
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 403,551
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 13,078
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 157,559
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 206,054
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -19,210
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,070
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 389,897
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,726
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 87,871
D. Usług (účtová grupa 51) 95,266
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 132,006
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 95,490
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,785
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,731
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,948
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 62,797
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 62,797
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 283
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,654
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 165,618
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,403
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,583
2. Pozostałe koszty (562A) 4,583
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,820
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,402
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,252
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,292
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :18049974 TIN: 2020359022 Numer VAT: SK2020359022
 • Zarejestrowana siedziba: PERCHLAD, Jesenského 37, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 01 październik 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  František Kovačovský 242 Doľany 01.10.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  František Kovačovský 6 639 € (100%) 242 Doľany
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.06.2004Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   prenájom nehnuteľností nevyžadujúcich živnostenské oprávnenie
   rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou
   služby súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou okrem veterinárnych služieb
   04.08.2003Nový štatutárny orgán:
   František Kovačovský 242 Doľany Vznik funkcie: 01.10.1991
   03.08.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   František Kovačovský 242 Doľany
   08.01.2002Noví spoločníci:
   František Kovačovský 242 Doľany
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   07.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   23.03.1999Noví spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   cestná nákladná doprava
   02.10.1995Nové sidlo:
   Jesenského 37 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava automatických práčiek a chladiarenských zariadení
   obchodná činnosť, mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   montáž, oprava a servis veľkokuchynských zariadení
   Noví spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   01.10.1995Zrušené sidlo:
   Jesenského 37 Pezinok
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb :
   servis automatických práčok, ohrievačov vody a chladiarenských zariadení.
   Obchodná činnosť :
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na ktoré treba špeciálne povolenia.
   Sprostredkovateľská činnosť :
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami.
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1991Nové obchodné meno:
   PERCHLAD spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Jesenského 37 Pezinok
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie služieb :
   servis automatických práčok, ohrievačov vody a chladiarenských zariadení.
   Obchodná činnosť :
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu, okrem takého, na ktoré treba špeciálne povolenia.
   Sprostredkovateľská činnosť :
   sprostredkovateľská činnosť s hnuteľnosťami a nehnuteľnosťami.
   Noví spoločníci:
   Daniel Hanzel Jilemníckeho 24 Cífer
   František Kovačovský 242 Doľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia