Utwórz fakturę

INTERWELD - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.05.2016
Basic information
Nazwa firmy INTERWELD
PIN 22662537
TIN 2020336912
Numer VAT SK2020336912
Data utworzenia 07 February 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INTERWELD
Úžiny 16
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 700 271 €
Zysk 41 313 €
Kapitał 404 090 €
Kapitał własny 271 690 €
Dane kontaktowe
E-mail interweld@stonline.sk
witryna internetowa http://www.interweld.sk
Telefon(y) +421244887863, +421244680732, +421244887946, +421244451985
Telefon(y) kom. +421903436877
Nr(y) faksu 0244886073
Date of updating data: 25.05.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 450,921
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 25,387
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 25,387
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 25,387
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 416,331
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 77,204
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 77,204
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 180,666
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 180,666
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 180,666
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 158,461
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,414
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 155,047
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,203
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 9,203
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 450,921
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 304,636
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 38,518
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 188,292
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 188,292
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 41,313
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 146,285
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 53,981
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 48,289
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 48,289
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5,692
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 88,790
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 52,515
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,829
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,446
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,533
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,533
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 981
Date of updating data: 25.05.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 699,907
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 700,271
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 238,514
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 456,171
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,308
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 278
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 642,341
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 178,064
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,275
D. Usług (účtová grupa 51) 150,015
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 286,832
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 246,763
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 37,441
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,628
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,713
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,954
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,954
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,488
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 57,930
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 351,331
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 137
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 137
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 137
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,632
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 62
2. Pozostałe koszty (562A) 62
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,570
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,495
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 54,435
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 13,122
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 13,122
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 41,313
Date of updating data: 25.05.2016
Date of updating data: 25.05.2016
 • PIN :22662537 TIN: 2020336912 Numer VAT: SK2020336912
 • Zarejestrowana siedziba: INTERWELD, Úžiny 16, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 February 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Ditta Purkertová Svidnická 7 Bratislava 14.02.1994
  Wolfgang Sunk Etrich-Strasse 19-21 Kottingbrunn 2542 Rakúska republika 01.05.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TL - Beteiligungsges. m.b.H. 33 194 € (100%) Kottingbrunn 2542 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.05.2014Nové predmety činnosti:
   Povrchová úprava kovových výrobkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.05.2008Nový štatutárny orgán:
   Wolfgang Sunk Etrich-Strasse 19-21 Kottingbrunn 2542 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.05.2008
   30.06.2007Nové predmety činnosti:
   kovoobrábanie
   12.04.2006Noví spoločníci:
   TL - Beteiligungsges. m.b.H. Etrich-Strasse 19-21 Kottingbrunn 2542 Rakúska republika
   14.02.1994Nové sidlo:
   Úžiny 16 Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ditta Purkertová Svidnická 7 Bratislava
   10.06.1993Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   07.02.1991Nové obchodné meno:
   INTERWELD spol.s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným