Utwórz fakturę

JOPI SWISS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.01.2017
Basic information
Nazwa firmy JOPI SWISS
PIN 30414075
TIN 2020300942
Numer VAT SK2020300942
Data utworzenia 04 lipiec 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JOPI SWISS
Medená 21
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 286 786 €
Zysk 9 826 €
Dane kontaktowe
E-mail jopiswis@stonline.sk
witryna internetowa http://www.jopiswiss.sk
Telefon(y) +421243642136
Date of updating data: 17.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 153,436
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,589
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,589
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 6,664
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,925
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 134,289
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 54,764
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 54,764
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 5,881
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,881
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,881
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 73,644
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,110
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 72,534
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 558
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 558
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 153,436
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,862
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 1,235
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 1,235
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 116,834
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 116,834
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,826
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,742
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,742
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,224
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,224
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 4,603
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,381
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,534
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 7,832
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 7,832
Date of updating data: 17.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 286,790
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 286,786
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 263,339
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,407
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 40
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 269,210
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 128,890
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,559
D. Usług (účtová grupa 51) 34,117
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 87,870
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 64,420
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 20,091
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,359
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 133
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,636
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,636
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 17,576
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 117,180
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,284
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,284
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,280
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,296
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,470
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,470
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 9,826
Date of updating data: 17.01.2017
Date of updating data: 17.01.2017
 • PIN :30414075 TIN: 2020300942 Numer VAT: SK2020300942
 • Zarejestrowana siedziba: JOPI SWISS, Medená 21, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 lipiec 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ingrid Ághová Grösslingova 60 Bratislava 08.09.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Patrick Michael Piroška 6 639 € (100%) Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.01.2017Nové sidlo:
   Medená 21 Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
   26.05.2016Noví spoločníci:
   Patrick Michael Piroška Medená 109/21 Bratislava 811 02
   08.09.1993Nové obchodné meno:
   JOPI SWISS, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ingrid Ághová Grösslingova 60 Bratislava
   04.07.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným