Utwórz fakturę

A4G - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy A4G
PIN 30415446
TIN 2020438442
Numer VAT SK2020438442
Data utworzenia 24 wrzesień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A4G
Líščie údolie 63
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 24 232 €
Zysk -13 760 €
Kapitał 13 331 €
Kapitał własny 9 866 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0220718924
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 13,075
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,415
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,415
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,415
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,660
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,471
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,341
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,341
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,189
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 326
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,863
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 13,075
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,580
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 70,681
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -64,947
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -64,947
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -13,760
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,495
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,495
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,565
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,565
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,826
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,104
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,000
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,000
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 24,232
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 22,628
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,485
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 119
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,720
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 19,107
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,029
D. Usług (účtová grupa 51) 10,322
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 194
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,061
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,061
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,488
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -9,345
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 312
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 312
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -312
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,800
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,760
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016