Utwórz fakturę

INEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy INEST
PIN 30774039
TIN 2020314417
Numer VAT SK2020314417
Data utworzenia 27 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INEST
Pribylinská 2
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 157 909 €
Zysk -38 363 €
Kapitał 648 324 €
Kapitał własny -25 325 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 643,957
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 309,982
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 309,982
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 21,435
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 102,404
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 186,143
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 333,975
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 273,144
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 273,144
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 17,484
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,966
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,966
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,518
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 43,347
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 21,722
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 21,625
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 643,957
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,311
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,672
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,672
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 90,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 668
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 668
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 63,745
2. Inne fundusze (427, 42X) 63,745
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -96,411
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 68,499
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -164,910
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,363
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 617,646
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,763
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,763
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 615,883
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 312,980
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312,980
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 300,719
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,184
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 134,388
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 157,909
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 39,641
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 94,747
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 16,150
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,371
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 194,369
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 39,911
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 294
D. Usług (účtová grupa 51) 20,429
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,432
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 56,332
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 56,332
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 60,867
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,104
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -36,460
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 73,754
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 115
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 115
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -114
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -36,574
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,789
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,789
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -38,363
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774039 TIN: 2020314417 Numer VAT: SK2020314417
 • Zarejestrowana siedziba: INEST, Pribylinská 2, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 22.08.2006
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ľuboš Rummel 6 672 € (100%) Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.02.2013Nové predmety činnosti:
   Prenájom hnuteľných vecí
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   08.06.2009Zrušeny predmety činnosti:
   stolárstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38 Vznik funkcie: 23.10.2007
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 23.10.2007
   06.12.2007Nové predmety činnosti:
   skladovanie - s výnimkou prevádzkovania verejných skladov
   stolárstvo
   30.10.2007Nové obchodné meno:
   INEST s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Kállai 680 Nový Život - Tonkovce 930 38 Vznik funkcie: 23.10.2007
   Ing. Ľuboš Rummel Farniarska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   Jaroslav Valla Vŕbová 17 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 23.10.2007
   29.10.2007Zrušené obchodné meno:
   P K P Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   09.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 22.08.2006
   08.09.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.01.1994
   25.05.2004Nové sidlo:
   Pribylinská 2 Bratislava 831 04
   24.05.2004Zrušené sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   12.12.2003Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   11.12.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.01.1994 Skončenie funkcie: 21.11.2003
   29.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 26.01.1994
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 26.01.1994 Skončenie funkcie: 21.11.2003
   28.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   19.01.1999Nové sidlo:
   Bajzova 13 Bratislava 821 08
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiace na umiestnenie najmenej piatich vozidiel, pričom tieto vozidlá patria inej osobe ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Farnianska 18 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Ing. Peter Széky Bajzova 11 Bratislava 821 08
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Vítkovský Bajzova 15 Bratislava 821 08
   18.01.1999Zrušené sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 824 79
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivanka pri Dunaji
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   23.03.1994Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane sídliskových celkov/, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Rummel Fučíkova 41 Ivanka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   22.03.1994Zrušeny predmety činnosti:
   a/ Investorská činnosť
   b/ Inžinierska činnosť, najmä
   priamy výkon odborných činností na príprave stavieb, koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí
   komplexné riadenie investičnej akcie /Project Management/
   riadenie výstavby / Construction Management/
   c/ Činnosť vyššieho dodávateľa
   d/ Dodávateľská činnosť, najmä
   vykonávanie dodávky stavebnej alebo technologickej časti stavieb alebo ich ucelených častí pre iného
   e/ Sprostredkovateľská činnosť
   f/ Obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.03.1993Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 824 79
   04.03.1993Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava
   27.11.1991Nové obchodné meno:
   P K P Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   a/ Investorská činnosť
   b/ Inžinierska činnosť, najmä
   priamy výkon odborných činností na príprave stavieb, koordinácia a kontrola realizácie dodávok stavieb a ich častí
   komplexné riadenie investičnej akcie /Project Management/
   riadenie výstavby / Construction Management/
   c/ Činnosť vyššieho dodávateľa
   d/ Dodávateľská činnosť, najmä
   vykonávanie dodávky stavebnej alebo technologickej časti stavieb alebo ich ucelených častí pre iného
   e/ Sprostredkovateľská činnosť
   f/ Obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Havlík Ružomberská 4 Bratislava
   Ing. Peter Széky Rajčianska 2 Bratislava
   Ing. Pavel Vítkovský Kpt. Rašu 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia