Utwórz fakturę

Data Systems Laboratory DS Lab - v skratke - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Data Systems Laboratory DS Lab - v skratke
PIN 30774047
TIN 2020317090
Numer VAT SK2020317090
Data utworzenia 26 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Data Systems Laboratory DS Lab - v skratke
Budovateľská 13
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 150 €
Zysk -871 €
Kapitał 19 183 €
Kapitał własny -5 469 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 10,089
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 4,677
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,448
A.I.1. Капитализированные koszty rozwoju (012) - /072, 091A/ 0
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,448
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
4. Wartość firmy (015) - /075, 091A/ 0
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 0
7. Zaliczki na długoterminowych aktywów niematerialnych (051) - /095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,229
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 0
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 3,229
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 0
5. Główne stado i тягловой siły (026) - /086, 092A/ 0
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 0
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 0
9. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097) +/- 098 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,412
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,412
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,412
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 10,089
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,340
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 434
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 434
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -12,542
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,121
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -25,663
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -871
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,429
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 0
11. Długoterminowe zobowiązania pochodne operacji (373A, 377A) 0
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 0
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Prawne rezerwy (451A) 0
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 16,429
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 407
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407
2. Wartość netto kontraktu (316A) 0
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 14,800
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,222
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,150
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,150
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,995
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,685
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 310
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 155
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 465
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 67
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 67
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -66
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 89
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -871
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774047 TIN: 2020317090 Numer VAT: SK2020317090
 • Zarejestrowana siedziba: Data Systems Laboratory DS Lab - v skratke, Budovateľská 13, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 26 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava 821 08 13.03.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Vladimír Kremničan 6 639 € (100%) Budovateľská 13 Bratislava 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.10.2005Nové sidlo:
   Budovateľská 13 Bratislava 821 08
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Budovateľská 13 Bratislava
   13.03.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy meracej a regulačnej a výpočtovej techniky
   nákup a predaj meracej, regulačnej a výpočtovej techniky
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti zavádzania nových technológií
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava 821 08
   12.03.1997Zrušeny predmety činnosti:
   výskum, vývoj, výroba, nákup, nájom, prenájom, opravy, údržba, servis a predaj vecí hnuteľných
   tvorba a zavádzanie nových technológií
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Fašung Zhorínska 31 Bratislava
   Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.11.1991Nové obchodné meno:
   Data Systems Laboratory spol. s r.o. DS Lab spol. s r.o. - v skratke
   Nové sidlo:
   Budovateľská 13 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj, výroba, nákup, nájom, prenájom, opravy, údržba, servis a predaj vecí hnuteľných
   tvorba a zavádzanie nových technológií
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Fašung Zhorínska 31 Bratislava
   Ing. Vladimír Kremničan Budovateľská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia