Utwórz fakturę

HARDEX TB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HARDEX TB
PIN 30774071
TIN 2020300062
Numer VAT SK2020300062
Data utworzenia 09 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HARDEX TB
Slávičie údolie 26
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 928 €
Zysk -13 868 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 48,125
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 38,381
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 38,381
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 34,428
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,703
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 1,250
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 9,522
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 178
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 178
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) -6,146
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 28
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -6,174
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,654
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,175
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,175
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,285
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 194
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 836
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 836
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 222
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 222
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 48,125
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,917
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,778
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,778
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,843
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 17,379
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,222
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,491
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 75,042
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 482
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 482
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 74,560
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 919
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 919
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 72,373
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 308
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,933
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,928
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 29,796
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 131
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,721
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 19,924
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 5,525
D. Usług (účtová grupa 51) 6,516
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 5,928
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 4,237
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 1,491
4. Koszty społeczne (527, 528) 200
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,874
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,295
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,295
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 659
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -12,793
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -2,169
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 117
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 0
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 115
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -112
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -12,905
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -13,868
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774071 TIN: 2020300062 Numer VAT: SK2020300062
 • Zarejestrowana siedziba: HARDEX TB, Slávičie údolie 26, 81102, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Kuča Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02 21.06.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Kuča 6 639 € (100%) Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.01.2015Nové sidlo:
   Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02
   09.01.2015Zrušené sidlo:
   Nad Lúčkami 53 Bratislava 841 04
   01.09.2011Nové sidlo:
   Nad Lúčkami 53 Bratislava 841 04
   31.08.2011Zrušené sidlo:
   Edisonova 21 Bratislava 821 04
   11.09.2009Nové sidlo:
   Edisonova 21 Bratislava 821 04
   10.09.2009Zrušené sidlo:
   Ivánska cesta 10 Bratislava 821 04
   04.09.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí, školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   vedenie účtovníctva
   poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
   prenájom nehnuteľností spojení s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby
   prenájom strojov, prístrojov, výpočtovej techniky, kopírovacích strojov, tlačiarní, motorových vozidiel a zariadení
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   manipulácia s tovarom
   skladovanie a uskladňovanie s výnimkou verejných skladov
   baliace činnosti
   administratívne práce
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   18.10.2006Nové obchodné meno:
   HARDEX TB, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ivánska cesta 10 Bratislava 821 04
   17.10.2006Zrušené obchodné meno:
   H A R D E X T B , spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   30.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   27.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Slávičie údolie 26 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.06.1993
   26.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   12.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   11.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   02.11.1994Noví spoločníci:
   Ing. Viera Kučová Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   01.11.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viera Dudášová Lazaretská 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kuča Drábikova 14 Bratislava 851 07
   21.06.1993Nové sidlo:
   Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárskych zariadení
   zastupiteľská a sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Viera Dudášová Lazaretská 23 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Kuča Drábikova 14 Bratislava 851 07
   20.06.1993Zrušené sidlo:
   Duklianska 23 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výkon zastupiteľskej činnosti pre domáce zahraničné podnikateľské subjekty
   Technické a poradenské služby pre domácich a zahraničných klientov
   Zabezpečovanie dovozu a vývozu priemyselného a potravinárskeho tovaru, dovoz strojno-technologických liniek a prístrojov okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Poradenská činnosť v oblasti zahraničnoobchodných vzťahov pre domácu a zahraničnú klientelu
   Výkon obchodnej činnosti vo vlastných obchodných prevádzkach okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Zrušeny spoločníci:
   Firma NEUHARDT GmbH. Oberpisting Muhlsteigsiedlung 3 Waldegg Rakúsko
   Ing. Viera Dudášová Duklianska 23 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   09.12.1991Nové obchodné meno:
   H A R D E X T B , spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Duklianska 23 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výkon zastupiteľskej činnosti pre domáce zahraničné podnikateľské subjekty
   Technické a poradenské služby pre domácich a zahraničných klientov
   Zabezpečovanie dovozu a vývozu priemyselného a potravinárskeho tovaru, dovoz strojno-technologických liniek a prístrojov okrem komodít, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
   Poradenská činnosť v oblasti zahraničnoobchodných vzťahov pre domácu a zahraničnú klientelu
   Výkon obchodnej činnosti vo vlastných obchodných prevádzkach okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Noví spoločníci:
   Firma NEUHARDT GmbH. Oberpisting Muhlsteigsiedlung 3 Waldegg Rakúsko
   Ing. Viera Dudášová Duklianska 23 Bratislava
   Ing. Ján Kuča Lazaretská 23 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia