Utwórz fakturę

FINCO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FINCO
PIN 30774241
TIN 2020299710
Numer VAT SK2020299710
Data utworzenia 27 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FINCO
Senická 6
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 600 €
Zysk -26 €
Kapitał 28 623 €
Kapitał własny 3 857 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 21,950
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 21,950
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 4,916
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 4,916
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,792
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 15,792
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,792
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,242
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,152
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 90
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 21,950
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,831
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -3,114
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,114
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 18,119
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,265
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,948
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,948
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 317
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 13,854
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,600
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,600
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,580
D. Usług (účtová grupa 51) 3,580
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 20
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 20
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 46
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 46
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -46
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -26
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -26
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774241 TIN: 2020299710 Numer VAT: SK2020299710
 • Zarejestrowana siedziba: FINCO, Senická 6, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava 811 04 05.06.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MUDr. Dušan Mašura 6 639 € (100%) Senická 6 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.06.2000Noví spoločníci:
   MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Dušan Mašura Senická 6 Bratislava 811 04
   04.06.2000Zrušeny spoločníci:
   Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.10.1996Nové predmety činnosti:
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľnosti
   leasing, prenájom strojov a prístrojov
   organizovanie vzdelávacích a preškoľovacích kurzov
   23.02.1996Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti voľnej živnosti
   reklamná a fotografická činnosť
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   22.02.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyšie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   poskytovanie služieb súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom podnikania, predovšetkým odborno-poradenských a konzultačných
   nakladateľská činnosť, vydávanie neperiodických publikácií a vydávanie periodických publikácií po ich registrácií príslušným štátnym orgánom
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná a fotografická činnosť
   prenájom základných prosriedkov - leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   poskytovanie ubytovacích služieb a služieb verejného stravovania
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania parkovania a ochrany vozidiel
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava strojov, strojných zariadení a dopravných prostriedkov
   20.11.1991Nové obchodné meno:
   FINCO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Senická 6 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu vyšie uvedeného predmetu podnikania, okrem vývozu dovozu vecí, na výkon ktorých sa vyžaduje osobitné povolenie
   obstarávanie vecí a obchodné zastupovanie iných podnikateľských subjektov
   organizovanie vzdelávacích a preškolovacích kurzov
   poskytovanie služieb súvisiacich s vyššie uvedeným predmetom podnikania, predovšetkým odborno-poradenských a konzultačných
   nakladateľská činnosť, vydávanie neperiodických publikácií a vydávanie periodických publikácií po ich registrácií príslušným štátnym orgánom
   návrh, výroba a rozširovanie propagačného materiálu - reklamná a fotografická činnosť
   prenájom základných prosriedkov - leasing
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností
   obchodná, nákupná, zásobovacia, odbytová a sprostredkovateľská činnosť najmä s priemyselným a spotrebným tovarom, motorovými vozidlami, pozemnými, stavebnými a poľnohospodárskymi strojmi a zariadeniami, elektrotechnickými a elektronickými zariadeniami, ich súčiastkami, agregátmi, doplnkami a príslušenstvom
   poskytovanie ubytovacích služieb a služieb verejného stravovania
   poskytovanie služieb v oblasti garážovania parkovania a ochrany vozidiel
   výroba a oprava elektrotechnických a elektronických zariadení
   montáž a oprava strojov, strojných zariadení a dopravných prostriedkov
   Noví spoločníci:
   Dušan Mašura Senická 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia