Utwórz fakturę

V I A S P O L - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.07.2016
Basic information
Nazwa firmy V I A S P O L
Stan Zniszczono
PIN 30774357
TIN 2020350211
Numer VAT SK2020350211
Data utworzenia 05 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba V I A S P O L
Kopčianska 82
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 499 423 €
Zysk -24 476 €
Kapitał 67 394 €
Kapitał własny 7 031 €
Dane kontaktowe
E-mail viaspolba@gmail.com
Telefon(y) 0905324515
Nr(y) faksu 0263810718
Date of updating data: 01.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 2,774
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 2,774
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,008
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 128,125
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 108,817
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 820
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 18,393
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 130,899
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -1,404
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 9,894
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,539
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -24,476
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 132,303
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 129,011
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 56,806
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 11,176
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,778
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 57,251
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,292
Date of updating data: 01.07.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 499,423
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 494,056
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,200
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,167
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 520,868
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 190,300
C. Usług (účtová grupa 51) 156,455
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 159,421
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,919
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,678
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,400
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) -1,933
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,628
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -21,445
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 147,301
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,071
M. Koszty oprocentowania (562) 854
N. Walutowe straty (563) 4
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,213
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,071
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -23,516
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -24,476
Date of updating data: 01.07.2016
Date of updating data: 01.07.2016
 • PIN :30774357 TIN: 2020350211 Numer VAT: SK2020350211
 • Zarejestrowana siedziba: V I A S P O L, Kopčianska 82, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.06.2016Zrušené obchodné meno:
   V I A S P O L spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   19.01.1999Nové sidlo:
   Kopčianska 82 Bratislava 851 01
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   V I A S P O L spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným