Utwórz fakturę

FUNDAMENT - INVEST, investičný fond - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FUNDAMENT - INVEST, investičný fond
Stan W likwidacji
PIN 30774543
TIN 2021130276
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba FUNDAMENT - INVEST, investičný fond
Múzejná 208
92901
Bratislava
Financial information
Zysk -156 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 84
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 84
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 84
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 84
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 1,468,233
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 1,468,233
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,467,993
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -156
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 156
C. Usług (účtová grupa 51) 156
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -156
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 0
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 0
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) 0
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -156
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -156
Date of updating data: 25.06.2015
Files
3922803.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774543 TIN: 2021130276
 • Zarejestrowana siedziba: FUNDAMENT - INVEST, investičný fond, Múzejná 208, 92901, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   09.01.1996Nové sidlo:
   Múzejná 208 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Mozgay Jamnického 2 Bratislava
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   Ing. Pavel Keszegh - predseda Kúpeľná 2179/42 Dunajská Streda
   08.01.1996Zrušené sidlo:
   10 16 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Keszegh - predseda Kúpeľná 2179/42 Dunajská Streda
   Ing. Vojtech Mozgay Jamnického 2 Bratislava
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   31.01.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Keszegh - predseda Kúpeľná 2179/42 Dunajská Streda
   Ing. Vojtech Mozgay Jamnického 2 Bratislava
   Ing. Igor Tóth Krížna 60 Bratislava
   30.01.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Pásztor - predseda predstavenstva Svätojánska 3/32 Komárno
   Ing. Zoltán Szabó Pri Slanej 79 Tornaľa
   Ing. Mária Šalingová J. Stanislava 2 Bratislava
   20.10.1993Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní (kolektívne investovanie)
   19.10.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Zhromaždovanie peňažných prostrriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní (kolektívne investovanie).
   26.04.1993Nové obchodné meno:
   FUNDAMENT - INVEST, investičný fond a.s.
   Nové sidlo:
   10 16 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   Zhromaždovanie peňažných prostrriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií, za účelom ich použitia na účasti na podnikaní (kolektívne investovanie).
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Mária Šalingová J. Stanislava 2 Bratislava
   25.04.1993Zrušené obchodné meno:
   FUNDAMENT - INVEST akciová spoločnosť FUNDAMENT - INVEST a.s.
   Zrušené sidlo:
   Šulekova 16 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Nákup a predaj akcií za investičné kupóny
   Investovanie (investičný postup) v zmysle § 17 odst. 3 nariadenia vlády ČSFR číslo 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov a následne potom
   Hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech Fondu s cieľom zhodnocovania majetku Fondu.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti investovania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Helena Szíjjártóová Tehelná 19 Bratislava
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   FUNDAMENT - INVEST akciová spoločnosť FUNDAMENT - INVEST a.s.
   Nové sidlo:
   Šulekova 16 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   Nákup a predaj akcií za investičné kupóny
   Investovanie (investičný postup) v zmysle § 17 odst. 3 nariadenia vlády ČSFR číslo 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov a následne potom
   Hospodárenie s prostriedkami Fondu, ktoré zahrňuje najmä nákup, prípadne odpredaj majetkových účastí v prospech Fondu s cieľom zhodnocovania majetku Fondu.
   Konzultačné a poradenské služby v oblasti investovania.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Štefan Pásztor - predseda predstavenstva Svätojánska 3/32 Komárno
   Ing. Zoltán Szabó Pri Slanej 79 Tornaľa
   Ing. Helena Szíjjártóová Tehelná 19 Bratislava