Utwórz fakturę

IS DIVIDEND - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IS DIVIDEND
PIN 30774594
TIN 2020814422
Data utworzenia 28 listopad 1991
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba IS DIVIDEND
Lazaretská 12
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 737 €
Zysk -1 206 483 €
Kapitał 3 653 362 €
Kapitał własny 2 106 222 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,900,133
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,900,133
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,897,829
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,897,829
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,897,829
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,304
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,302
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,900,133
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,352,993
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,833,566
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,833,566
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 327,126
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 327,126
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -601,216
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 349
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -601,565
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,206,483
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,547,140
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 208
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 208
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,546,235
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,969
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,969
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,543,266
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 697
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 737
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 737
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 355,447
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 355,447
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -354,710
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 851,773
K. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 851,773
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -851,773
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,206,483
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,206,483
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4234173.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774594 TIN: 2020814422
 • Zarejestrowana siedziba: IS DIVIDEND, Lazaretská 12, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 listopad 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Koreňovský člen Gessayova 10 Bratislava 18.09.2000
  Ing. Zuzana Kormanová členka Ondrejovova 20 Bratislava 18.09.2000
  František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín 18.09.2000
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Koreňovský - člen Gessayova 10 Bratislava
   Ing. Zuzana Kormanová - členka Ondrejovova 20 Bratislava
   František Zvrškovec Okružná 14 Dolný Kubín
   17.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Koreňovský - člen Gessayova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Zuzana Kormanová - členka Levočská 87 Prešov 080 01
   František Zvrškovec Västra Granholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo
   25.03.1993Nové obchodné meno:
   "IS DIVIDEND, a.s."
   Nové sidlo:
   Lazaretská 12 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   tvorba a správa investičných fondov
   tvorba a správa podielových fondov
   zhromažďovanie voľných finančných prostriedkov fyzických a právnických osôb predajom podielových listov
   investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov novej výstavby, do pozemkov, prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   vzdelávacia činnosť, príprava manažérov pre prácu v orgánoch obchodných spoločností
   nadobúdanie, držba a predaj cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Koreňovský - člen Gessayova 10 Bratislava 851 03
   Ing. Zuzana Kormanová - členka Levočská 87 Prešov 080 01
   24.03.1993Zrušené obchodné meno:
   DIVIDEND a.s.
   Zrušené sidlo:
   Duklianska 12 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov novej výstavby, do pozemkov prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   vzdelávania činnosť, príprava managerov pre prácu v orgánoch obchodných spoločností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Horváth Frankelova 29 Bratislava
   Vladimír Rosa Trnavská 30 Bratislava
   Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava
   28.11.1991Nové obchodné meno:
   DIVIDEND a.s.
   Nové sidlo:
   Duklianska 12 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   investovanie a vkladanie majetkových účastí do podnikateľských subjektov, vrátane investícií do budov novej výstavby, do pozemkov prípadne iných objektov, podnikanie s nimi
   obstarávateľská, sprostredkovateľská a konzultačná činnosť
   vzdelávania činnosť, príprava managerov pre prácu v orgánoch obchodných spoločností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Horváth Frankelova 29 Bratislava
   Vladimír Rosa Trnavská 30 Bratislava
   Milan Zemaník Nejedlého 14 Bratislava
   František Zvrškovec Västra Granholmen Vaxholm 185 00 Švédske kráľovstvo