Utwórz fakturę

PORTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PORTA
PIN 30774675
TIN 2020314439
Numer VAT SK2020314439
Data utworzenia 12 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PORTA
Ševčenkova 33
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -1 635 €
Kapitał 7 594 €
Kapitał własny -157 845 €
Dane kontaktowe
E-mail porta@ba.telecom.sk
witryna internetowa http://www.porta-ba.sk
Telefon(y) +421263537231
Telefon(y) kom. +421903704796
Nr(y) faksu 0263537232
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,136
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,136
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,312
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) -5,322
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -5,322
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,634
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) -850
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ -850
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,674
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -105
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,779
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,136
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -159,576
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 169
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 169
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -132,234
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -132,234
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,150
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 162,712
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -1
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -1
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 162,271
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,988
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,988
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 98,527
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 15,152
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 23,749
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,330
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 525
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 442
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 504
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 451
D. Usług (účtová grupa 51) 53
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -504
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -504
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 171
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 171
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -171
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -675
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,635
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30774675 TIN: 2020314439 Numer VAT: SK2020314439
 • Zarejestrowana siedziba: PORTA, Ševčenkova 33, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01 17.08.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Fekete 6 639 € (100%) Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.06.2004Nové predmety činnosti:
   výroba oceľových konštrukcií
   zámočníctvo
   výroba kovových debnení betónových prefabrikátov
   výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
   17.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fekete Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   16.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava 851 06
   25.03.1998Nové sidlo:
   Ševčenkova 33 Bratislava 851 01
   24.03.1998Zrušené sidlo:
   Budatínska 75 Bratislava 851 06
   06.12.1994Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   05.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   25.01.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie a sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti
   sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku
   výkon inžinierskej a dodávateľskej činnosti v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava 851 06
   24.01.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Zabezpečenie a sprostredkovanie vývozných a dovozných dodávok v zmysle platných predpisov v následných komoditách:
   stavebno zámočnícke výrobky
   oceľové výrobky a oceľové konštrukcie
   drevené výrobky, polotovary a konštrukcie
   stavebné diely (prefabrikáty), polotovary a ostatné stavebné hmoty
   technické činnosti a súbory spracovateľského priemyslu
   výrobky potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva
   výrobky polygrafického priemyslu
   výrobky chemického priemyslu
   výrobky spotrebného priemyslu
   výrobky ľudovoumeleckej výroby
   stavebných a montážne profesie
   Sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku.
   Vybavovanie colnej agendy pre čs.dovozcov a vývozcov.
   Výkon inžinierskej dodavateľskej činnosti v oblasti stavebníctva.
   Výkon tlmočníckych a prekladateľských služieb v jazyku nemeckom, anglickom a ruskom.
   Poskytovanie a sprostredkovanie rekreačných a dovolenkových zariadení.
   Sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Čajka Poludníkova 7 Bratislava
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.12.1991Nové obchodné meno:
   PORTA spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Budatínska 75 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Zabezpečenie a sprostredkovanie vývozných a dovozných dodávok v zmysle platných predpisov v následných komoditách:
   stavebno zámočnícke výrobky
   oceľové výrobky a oceľové konštrukcie
   drevené výrobky, polotovary a konštrukcie
   stavebné diely (prefabrikáty), polotovary a ostatné stavebné hmoty
   technické činnosti a súbory spracovateľského priemyslu
   výrobky potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva
   výrobky polygrafického priemyslu
   výrobky chemického priemyslu
   výrobky spotrebného priemyslu
   výrobky ľudovoumeleckej výroby
   stavebných a montážne profesie
   Sprostredkovateľská činnosť v tuzemsku.
   Vybavovanie colnej agendy pre čs.dovozcov a vývozcov.
   Výkon inžinierskej dodavateľskej činnosti v oblasti stavebníctva.
   Výkon tlmočníckych a prekladateľských služieb v jazyku nemeckom, anglickom a ruskom.
   Poskytovanie a sprostredkovanie rekreačných a dovolenkových zariadení.
   Sprostredkovanie prenájmu a predaja nehnuteľností.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Čajka Poludníkova 7 Bratislava
   Ing. Peter Fekete Budatínska 75 Bratislava
   Ing. Jindrich Kluge Plzeňská 11 Bratislava
   Ing. Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia