Utwórz fakturę

SZP SK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.04.2016
Basic information
Nazwa firmy SZP SK
PIN 30774691
Data utworzenia 29 listopad 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SZP SK
Pílová 13
85110
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 45 423 €
Zysk 1 721 €
Kapitał 117 031 €
Kapitał własny 692 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262860102, 0262860139
Telefon(y) kom. 0903211033, 0903700428
Date of updating data: 25.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 16,614
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 16,614
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 16,614
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 106,700
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 61,434
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 89
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,383
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 123,314
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,413
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 13,280
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 13,280
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 2,492
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,328
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -16,408
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,721
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 120,901
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 109,496
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,787
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,131
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 91,578
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 540
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 10,865
Date of updating data: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 45,423
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 27,538
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 16,466
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,419
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 42,381
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 18,987
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,062
C. Usług (účtová grupa 51) 10,598
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 117
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,842
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,228
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 547
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 3,042
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 6,357
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 361
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 361
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -361
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 2,681
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 1,721
Date of updating data: 25.04.2016
Date of updating data: 25.04.2016