Utwórz fakturę

Fish buffet - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.08.2015
Basic information
Nazwa firmy Fish buffet
PIN 30774756
TIN 2020314725
Numer VAT SK2020314725
Data utworzenia 05 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Fish buffet
Boženy Němcovej 8
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 169 074 €
Zysk -107 735 €
Kapitał 327 280 €
Kapitał własny 64 260 €
Dane kontaktowe
E-mail ryba@rybaba.sk
Telefon(y) 0255567910, 0255567911, 0255567913, 0255567914
Nr(y) faksu 0255567917
Date of updating data: 21.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 191,586
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,756
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 6,756
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 6,756
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 184,829
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 134,620
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 132,153
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,153
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,467
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 50,209
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) -187
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50,396
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 191,586
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -45,743
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,280
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,280
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 39,626
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 39,626
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 9,086
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 734,950
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -725,864
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -107,735
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 237,329
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -104
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -104
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,633
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,250
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,250
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 363
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 300
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 227,500
Date of updating data: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 62,565
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 169,074
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,379
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,186
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 94,509
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,407
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 43,298
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 30,607
D. Usług (účtová grupa 51) 86,155
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 53,721
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 40,045
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 13,091
4. Koszty społeczne (527, 528) 585
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,175
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,175
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 47,537
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,890
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -112,333
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -97,495
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 308
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 308
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -303
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -112,636
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -4,901
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -5,862
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -107,735
Date of updating data: 21.08.2015
Date of updating data: 21.08.2015
 • PIN :30774756 TIN: 2020314725 Numer VAT: SK2020314725
 • Zarejestrowana siedziba: Fish buffet, Boženy Němcovej 8, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Michal Polák Nevädzova 8 Trnava 917 02 20.12.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TEDODEL LTD. 13 280 € (100%) Londýn SW9 6JA Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.01.2014Nové obchodné meno:
   Fish buffet s. r. o.
   Nové sidlo:
   Werferova 1/2582 Košice 040 11
   Noví spoločníci:
   TEDODEL LTD. Vassall Road 90 Londýn SW9 6JA Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného ĺrska
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Michal Polák Nevädzova 8 Trnava 917 02 Vznik funkcie: 20.12.2013
   14.01.2014Zrušené obchodné meno:
   Ryba, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušené sidlo:
   Košická 4 Bratislava 825 15
   Zrušeny spoločníci:
   Rybar Žilina s.r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Beniač Svederník 122 Svederník 013 32 Vznik funkcie: 08.03.2012
   Ing. Milan Halás Gaštanová 5 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 08.03.2012
   26.11.2013Noví spoločníci:
   Rybar Žilina s.r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   25.11.2013Zrušeny spoločníci:
   Ryba Žilina, spol. s r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   05.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lipták Rybníky 13 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 08.03.2012
   16.03.2012Noví spoločníci:
   Ryba Žilina, spol. s r.o. Hviezdoslavova 5 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Lipták Rybníky 13 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 08.03.2012
   Ing. Marián Beniač Svederník 122 Svederník 013 32 Vznik funkcie: 08.03.2012
   Ing. Milan Halás Gaštanová 5 Žilina 010 07 Vznik funkcie: 08.03.2012
   15.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava 821 06
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Jozef Mrva Majerská 9 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Škopec Priehradná 76 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 05.12.1991
   21.01.2006Noví spoločníci:
   Jozef Mrva Majerská 9 Bratislava 821 07
   20.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Jozef Mrva Iľjušinova 8 Bratislava 851 01
   27.01.2005Nové sidlo:
   Košická 4 Bratislava 825 15
   Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska činnosť (pestovanie ovocia a zeleniny, spracovanie ovocia a zeleniny)
   predaj ovocia a zeleniny
   prenájom motorových vozidiel
   výroba lahôdkových šalátov a pochutín
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07 Vznik funkcie: 05.12.1991
   26.01.2005Zrušené sidlo:
   Košická 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa
   06.06.2002Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa
   05.06.2002Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   11.12.2000Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   MVDr. Dagmar Krtilová Podbeľova 1 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Jozef Mrva Iľjušinova 8 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Škopec Priehradná 76 Bratislava - Vrakuňa 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   10.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   31.08.1992Nové predmety činnosti:
   výroba octu
   úprava morských rýb a morských živočíchov
   skladovanie potravín v mraziarenských komorách
   nákup a predaj tovaru /s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno obchodovať len s týmto povolením
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   Noví spoločníci:
   Marcela Gálová Estónska 56 Bratislava
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   Jozef Mrva Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan Škopec Šustekova ll Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dagmar Krtilová Mamateyová 3 Bratislava
   30.08.1992Zrušeny predmety činnosti:
   výroba octu
   úprava morských rýb
   výrobky z rýb a morských zvierat
   obchodná a zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými vyhláškami a predpismi upravujúcimi túto činnosť
   obchodno-poradenská činnosť pri dovoze rýb
   skladovanie potravín v mraziarenských komorách
   realizácia maloobchodnej činnosti vo vlastných predajniach
   Zrušeny spoločníci:
   Marcela GÁLOVÁ Estónska 56 Bratislava
   Dagmar KRTILOVÁ K. Zetkinovej 20 Bratislava
   Jozef MRVA Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan ŠKOPEC Šustekova ll Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1991Nové obchodné meno:
   Ryba, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Košická 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba octu
   úprava morských rýb
   výrobky z rýb a morských zvierat
   obchodná a zahranično-obchodná činnosť v súlade s platnými vyhláškami a predpismi upravujúcimi túto činnosť
   obchodno-poradenská činnosť pri dovoze rýb
   skladovanie potravín v mraziarenských komorách
   realizácia maloobchodnej činnosti vo vlastných predajniach
   Noví spoločníci:
   Marcela GÁLOVÁ Estónska 56 Bratislava
   Dagmar KRTILOVÁ K. Zetkinovej 20 Bratislava
   Jozef MRVA Kopčianska 88 Bratislava
   Ing. Ivan ŠKOPEC Šustekova ll Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia