Utwórz fakturę

NOVALIM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.09.2016
Basic information
Nazwa firmy NOVALIM
PIN 30775230
TIN 2020343028
Numer VAT SK2020343028
Data utworzenia 11 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOVALIM
Čárskeho 3466/1
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 081 210 €
Zysk 79 371 €
Kapitał 658 634 €
Kapitał własny 438 792 €
Dane kontaktowe
E-mail novalim@novalim.sk
Telefon(y) 0264284129, 0456813697, 0903217231, 0903421512
Telefon(y) kom. +421903421512
Nr(y) faksu 0264284129, 0456813697
Date of updating data: 02.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 680,853
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 224,972
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 224,972
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 19,734
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 182,747
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 22,491
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 454,107
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 55,557
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 35,544
3. Produkty (123) - /194/ 18,788
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,225
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 166
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 166
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 212,416
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 212,416
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 212,416
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 185,968
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,531
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 184,437
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,774
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,774
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 680,853
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 484,103
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,800
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,800
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 33,569
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 720
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 720
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 363,643
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 363,643
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79,371
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 194,200
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 36,952
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 35,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,952
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 103,488
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 38,544
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 38,544
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 29,246
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 9,773
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,925
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 16,469
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 16,469
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,291
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,550
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,550
Date of updating data: 02.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,081,210
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,075,888
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 4,768
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 554
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 962,900
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 400,061
D. Usług (účtová grupa 51) 96,680
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 431,935
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 336,758
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 86,499
4. Koszty społeczne (527, 528) 8,678
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,524
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 31,137
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 31,137
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,563
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 118,310
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 583,915
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 15
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 15
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 31
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 14,740
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 6,506
2. Pozostałe koszty (562A) 6,506
O. Walutowe straty (563) 228
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,006
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -14,694
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 103,616
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 24,245
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 24,245
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 79,371
Date of updating data: 02.09.2016
Date of updating data: 02.09.2016