Utwórz fakturę

EST COMPANY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EST COMPANY
PIN 30775272
TIN 2020363730
Numer VAT SK2020363730
Data utworzenia 06 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EST COMPANY
Novozámocká 47
94201
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 548 746 €
Zysk -6 759 €
Kapitał 827 738 €
Kapitał własny 163 766 €
Dane kontaktowe
E-mail estcompany@stonline.sk
Telefon(y) 0356500124, 0356500627, 0356500628, 0356500629, 0356500630, 0356500938
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 832,497
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 413,918
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 57,798
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,298
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,500
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 356,120
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 356,120
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 418,458
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 119,336
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 102,817
3. Produkty (123) - /194/ 16,519
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 227,884
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 189,575
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 189,575
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 3,246
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,656
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 31,407
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 71,238
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 16,630
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 54,608
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 121
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 121
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 832,497
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 157,007
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,932
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 151,531
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 151,531
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,759
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 675,490
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,706
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,705
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 661,460
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 583,862
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 583,862
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 21,611
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 33,343
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,313
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,331
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 11,224
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 11,224
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,445,906
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,548,746
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,433,906
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,000
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -5,180
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 92,024
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,996
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,544,734
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 735,254
D. Usług (účtová grupa 51) 198,963
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 485,421
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 337,807
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 117,791
4. Koszty społeczne (527, 528) 29,823
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,664
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,211
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,211
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 78,470
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,476
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,275
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,012
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 506,509
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 16
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 16
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,404
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,369
2. Pozostałe koszty (562A) 1,369
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,035
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,388
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 624
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,383
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,383
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,759
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775272 TIN: 2020363730 Numer VAT: SK2020363730
 • Zarejestrowana siedziba: EST COMPANY, Novozámocká 47, 94201, Bratislava
 • Data utworzenia: 06 grudzień 1991
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.06.2005Nové sidlo:
   Novozámocká 47 Šurany 942 01
   Noví spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Novozámocká 47 Šurany 942 01
   Nový štatutárny orgán:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Novozámocká 47 Šurany 942 01 Vznik funkcie: 06.12.1991
   14.06.2005Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov Vznik funkcie: 06.12.1991
   03.07.2004Noví spoločníci:
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   02.07.2004Zrušeny spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   20.10.2003Nové obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s.r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov Vznik funkcie: 06.12.1991
   19.10.2003Zrušené obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s r. o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Slnečná 38 Dedinka Vznik funkcie: 06.12.1991
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Quasimodo 2 S. Nicolo Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Športová 19 Tomášov
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Záhradnícka 28 Tomášov
   06.02.1996Nové sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj doplnkov pre textilný a odevný priemysel
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Záhradnícka 28 Tomášov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Monika Neuwirthová Pifflova 11 Bratislava
   Daniele Zagatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko prechodný pobyt na území SR : Slnečná 38 Dedinka Vznik funkcie: 06.12.1991
   05.02.1996Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   Výroba, dovoz a vývoz výrobkov a doplnkov pre textilný a odevný priemysel.
   Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť.
   Export, reexport, import a sprostredkovanie obchodného tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie podľa platných predpisov/
   Marketing a marketingové služby.
   Zrušeny spoločníci:
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   12.03.1993Noví spoločníci:
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.03.1993Zrušeny spoločníci:
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   06.12.1991Nové obchodné meno:
   EST COMPANY spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Výroba, dovoz a vývoz výrobkov a doplnkov pre textilný a odevný priemysel.
   Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť.
   Export, reexport, import a sprostredkovanie obchodného tovaru /okrem komodít, na ktoré treba osobitné povolenie podľa platných predpisov/
   Marketing a marketingové služby.
   Noví spoločníci:
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ivo Határ Nálepkova 1 Bernolákovo
   Daniele Zadatti Via Artigiana-to 6, S.M.Codifiume Ferrara Taliansko