Utwórz fakturę

REOS LEASING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REOS LEASING
PIN 30775477
TIN 2020343171
Numer VAT SK2020343171
Data utworzenia 23 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REOS LEASING
Na Riviére 7/A
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 91 814 €
Zysk 8 473 €
Kapitał 532 262 €
Kapitał własny 342 871 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0265424304, 0265425250
Telefon(y) kom. 0905712399
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 470,959
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 421,527
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 421,527
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,754
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 407,181
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,592
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 48,650
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,958
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,958
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,487
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,592
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,592
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,895
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 38,205
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,798
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 29,407
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 782
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 782
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 470,959
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 351,345
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 12,479
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 12,479
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 164,423
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 164,423
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,473
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,614
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 0
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 96,689
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,925
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 20,848
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,848
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,077
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 91,814
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 890
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 89,640
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,284
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,669
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,063
D. Usług (účtová grupa 51) 28,742
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,346
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 37,276
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 37,276
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,242
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,145
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 52,725
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,258
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,059
2. Pozostałe koszty (562A) 2,059
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 199
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,255
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,890
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,417
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,417
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 8,473
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775477 TIN: 2020343171 Numer VAT: SK2020343171
 • Zarejestrowana siedziba: REOS LEASING, Na Riviére 7/A, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05 30.06.1997
  Ing. Juraj Osuský, CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05 30.06.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Eva Osuská 82 985 € (50%) Adámiho 3 Bratislava 841 05
  Ing. Juraj Osuský, CSc. 82 985 € (50%) Adámiho 3 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.05.2005Nové sidlo:
   Na Riviére 7/A Bratislava 841 04
   03.05.2005Zrušené sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   29.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   REOS LEASING, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj osobných automobilov
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský , CSc. Adámiho 3 Bratislava 841 05
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   REOS spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   19.06.1995Nové sidlo:
   Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Osuská Adámiho 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Adámiho 3 Bratislava 841 05
   18.06.1995Zrušené sidlo:
   Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.06.1993Nové predmety činnosti:
   operačný a finančný leasing
   01.03.1993Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb, (vrátane vybavenia sídliskových celkov)
   realitná kancelária
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   28.02.1993Zrušeny predmety činnosti:
   Obchodná činnosť, odbytová a sprostredkovateľská činnosť, leasing, vývoz, dovoz, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Realitná a stavebná činnosť v odbore pozemného a inžinierskeho staviteľstva.
   Zrušeny spoločníci:
   .Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   23.12.1991Nové obchodné meno:
   REOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť, odbytová a sprostredkovateľská činnosť, leasing, vývoz, dovoz, okrem tovarov, na ktoré je potrebné osobitné povolenie.
   Realitná a stavebná činnosť v odbore pozemného a inžinierskeho staviteľstva.
   Noví spoločníci:
   .Ing. Eva Osuská Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Osuský Žalmanova 3 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia