Utwórz fakturę

BEFARE 777 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.01.2016
Basic information
Nazwa firmy BEFARE 777
PIN 30775612
TIN 2020297686
Numer VAT SK2020297686
Data utworzenia 20 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BEFARE 777
Mliekárenská 10
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 10 675 114 €
Zysk 372 532 €
Kapitał 2 661 624 €
Kapitał własny 573 067 €
Dane kontaktowe
E-mail befare@befare.sk
Telefon(y) 0253633167, 0258241363, 0253633168
Telefon(y) kom. +421917790517, 0905325709
Nr(y) faksu 0253412278
Date of updating data: 19.01.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,269,340
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 14,991
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 14,991
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 12,377
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,614
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,253,828
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 27,766
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 16
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 27,750
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 658,488
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 531,763
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 531,763
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,776
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 87,949
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,567,574
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,122
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,565,452
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 521
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 521
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,269,340
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 461,713
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,027
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,027
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,303
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,303
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 398
2. Inne fundusze (427, 42X) 398
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,453
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,453
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 372,532
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,807,627
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,932
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 8,932
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,794,023
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 741,590
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 741,590
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 155
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,052,278
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,672
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,672
Date of updating data: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 10,461,541
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 10,675,114
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 10,432,254
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,671
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 215,189
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,195,494
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 9,518,948
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,487
D. Usług (účtová grupa 51) 454,530
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 89,573
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 67,100
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,829
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,644
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,285
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,501
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,501
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112,170
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 479,620
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 472,960
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,954
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,616
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,616
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 338
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,897
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,896
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 57
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 479,677
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 107,145
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 107,145
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 372,532
Date of updating data: 19.01.2016
Date of updating data: 19.01.2016
 • PIN :30775612 TIN: 2020297686 Numer VAT: SK2020297686
 • Zarejestrowana siedziba: BEFARE 777, Mliekárenská 10, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 20 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Juraj Telek Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08 01.01.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  JUDr. Juraj Telek 73 027 € (100%) Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.01.2016Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Telek Klincová 37C Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
   29.05.2010Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Telek Klincová 37C Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 01.01.2005
   11.03.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   31.12.2004Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   22.10.2003Nové sidlo:
   Mliekárenská 10 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   24.10.1994Nové obchodné meno:
   BEFARE 777 spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   20.12.1991Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným