Utwórz fakturę

AUDIRO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AUDIRO
PIN 30775671
TIN 2020317365
Numer VAT SK2020317365
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AUDIRO
Drieňova 34
82616
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 76 372 €
Zysk 3 565 €
Kapitał 285 524 €
Kapitał własny 250 549 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243337628, 0243631731, 0905871279, 02, 0244883695
Nr(y) faksu 0243294665
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 163,409
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 162,763
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,294
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 92,374
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 45,225
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,677
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,065
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 255,783
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 219,500
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 8,630
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 8,630
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,686
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 204,619
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,565
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,283
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 36,283
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,752
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,493
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 16,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 76,372
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 66,786
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 2,407
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,500
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,679
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 71,720
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,359
C. Usług (účtová grupa 51) 51,809
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 3,179
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,953
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,000
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 3,231
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,189
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 4,652
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 11,025
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 39
X. Interesu dochód (662) 39
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 65
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 65
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -26
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 4,626
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,061
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,565
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775671 TIN: 2020317365 Numer VAT: SK2020317365
 • Zarejestrowana siedziba: AUDIRO, Drieňova 34, 82616, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava 22.03.2002
  Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava 22.03.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing.arch. Julián Hauskrecht 4 746 € (55%) Medená 21 Bratislava
  Ing.arch. Anton Valach 2 988 € (34.6%) Sch. Trnavského 20 Bratislava
  Ing. arch. Matej Hauskrecht 898 € (10.4%) Bratislava 831 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.12.2014Noví spoločníci:
   Ing. arch. Matej Hauskrecht Pionierska 9 Bratislava 831 02
   12.12.2014Zrušeny spoločníci:
   Branislav Rovňák Šalviová 20 Bratislava 821 01
   17.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   09.04.2013Noví spoločníci:
   Branislav Rovňák Šalviová 20 Bratislava 821 01
   08.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   22.03.2002Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   poradenská činnosť vo výstavbe
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava 811 02
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava 841 01
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava
   21.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyslových a inžinierskych stavieb
   Zrušeny spoločníci:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Anna Rétiová Liptovská 6 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava
   Ing. Alfred Behm Dannebergplatz 14/13 Viedeň Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   23.11.1993Nové sidlo:
   Drieňova 34 Bratislava 826 16
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie bytových, občianskych, priemyslových a inžinierskych stavieb
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   22.11.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   urbanisticko-architektonická tvorba, deding, spracovanie zadaní a projektovej prípravy, pre všetky druhy stavieb, projekčná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti projektovej prípravy a realizácie stavieb
   prieskumné a geodetické práce
   zabezpečenie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác pre všetky druhy stavieb a pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, domového a bytového fondu občanov a ostatných právnych subjektov
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií
   elektroinštalačné práce
   výroba dodávka a montáž interierov a zariaďovacích predmetov
   výroba a dodávka stolársko-tesárskych výrobkov
   asanačné a búracie práce
   čistenie dezinfekcia a deratizácia budov
   obchodná činnosť v oblasti stavebnéo materiálu, spotrebného a priemyselného tovaru, potravín a umeleckých predmetov
   propagácia obchodnej činnosti, včítane zabezpečenia jej výroby
   zabezpečenie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie, návrhy na technologické riešenia a organizašné vybavenie, poradenská služba Spoločnosť je okrem toho oprávnená ku všet- kým jednaniam, obchodom a k prijímániu opatrení, ktoré podporujú dosiahnutie účelu, pre ktorý bola spoločnosť založená, najmä:
   k získaniu, prenájmu, ako aj účasti na iných podnikoch a spoločnostiach, včetne prevzatia vedenia a zastupovania takýchto podnikov a spoločností
   k zriadeniu a prevádzkovaniu pobočiek a prevádzok v tuzemsku, ako aj v zahraničí.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   AUDIRO spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   urbanisticko-architektonická tvorba, deding, spracovanie zadaní a projektovej prípravy, pre všetky druhy stavieb, projekčná činnosť
   inžiniersko-investorská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti projektovej prípravy a realizácie stavieb
   prieskumné a geodetické práce
   zabezpečenie stavebných, rekonštrukčných a adaptačných prác pre všetky druhy stavieb a pre účely zriadenia podnikateľských subjektov, domového a bytového fondu občanov a ostatných právnych subjektov
   výroba a montáž ľahkých oceľových konštrukcií
   elektroinštalačné práce
   výroba dodávka a montáž interierov a zariaďovacích predmetov
   výroba a dodávka stolársko-tesárskych výrobkov
   asanačné a búracie práce
   čistenie dezinfekcia a deratizácia budov
   obchodná činnosť v oblasti stavebnéo materiálu, spotrebného a priemyselného tovaru, potravín a umeleckých predmetov
   propagácia obchodnej činnosti, včítane zabezpečenia jej výroby
   zabezpečenie pomoci pri zriaďovaní nových podnikateľských subjektov v oblasti vnútropodnikovej organizácie, návrhy na technologické riešenia a organizašné vybavenie, poradenská služba Spoločnosť je okrem toho oprávnená ku všet- kým jednaniam, obchodom a k prijímániu opatrení, ktoré podporujú dosiahnutie účelu, pre ktorý bola spoločnosť založená, najmä:
   k získaniu, prenájmu, ako aj účasti na iných podnikoch a spoločnostiach, včetne prevzatia vedenia a zastupovania takýchto podnikov a spoločností
   k zriadeniu a prevádzkovaniu pobočiek a prevádzok v tuzemsku, ako aj v zahraničí.
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Julián Hauskrecht Medená 21 Bratislava
   Ing.arch. František Husovský Púpavova 22 Bratislava
   Anna Rétiová Liptovská 6 Bratislava
   Ing.arch. Cyril Rovňák Bratislava
   Ing. Ján Rybár Slepá 11 Bratislava
   Ing.arch. Anton Valach Sch. Trnavského 20 Bratislava
   Ing. Alfred Behm Dannebergplatz 14/13 Viedeň Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia