Utwórz fakturę

BYTOSERVIS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BYTOSERVIS
PIN 30775817
TIN 2020318355
Numer VAT SK2020318355
Data utworzenia 31 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BYTOSERVIS
Bachova 7
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 386 481 €
Zysk 1 240 €
Kapitał 1 206 096 €
Kapitał własny 82 499 €
Dane kontaktowe
E-mail bytoservis@stonline.sk
witryna internetowa http://www.bytoservis.sk;http://www.mujweb.cz/www/bytoservis
Telefon(y) +421243411822, +421243638004, +421243420841, +421243425869
Nr(y) faksu 0243411822
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 172,669
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,990
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,990
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 7,030
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 7,596
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,364
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 143,265
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 71,255
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 70,004
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,004
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,251
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 72,010
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 28,122
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 43,888
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,414
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,414
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 172,669
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 99,060
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 13,969
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,639
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 7,330
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 83,851
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 83,851
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,240
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,609
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 55,958
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 38,488
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 38,488
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,464
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 15,006
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 9,956
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 122
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,913
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,043
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,810
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 68
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,695
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,695
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 386,481
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 369,359
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,705
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 382,489
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 61,064
D. Usług (účtová grupa 51) 133,480
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 160,936
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 121,731
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,950
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,255
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,239
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,152
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,152
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,800
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,818
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,992
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 174,815
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,875
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 145
2. Pozostałe koszty (562A) 145
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,730
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,872
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,120
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,240
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30775817 TIN: 2020318355 Numer VAT: SK2020318355
 • Zarejestrowana siedziba: BYTOSERVIS, Bachova 7, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava 29.07.1998
  Richard Gräczer Pri starej prachárni 15 Bratislava 29.07.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Richard Gräczer 6 639 € (100%) Pri starej prachárni 15 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.01.2011Nové predmety činnosti:
   údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   25.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   úrdžba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   13.01.2011Nové predmety činnosti:
   správa bytového a nebytového fondu
   administratívne služby
   úrdžba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   11.02.2002Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
   vedenie účtovníctva
   upratovacie práce
   29.07.1998Noví spoločníci:
   Richard Gräczer Pri starej prachárni 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   Richard Gräczer Pri starej prachárni 15 Bratislava
   28.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   07.08.1995Nové obchodné meno:
   BYTOSERVIS spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb, inžinierských, priemyselných stavieb
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - správa budov
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   06.08.1995Zrušené obchodné meno:
   LIFTSERVIS, spol. s.r.o.
   01.11.1994Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   21.09.1994Nové sidlo:
   Bachova 7 Bratislava 821 03
   20.09.1994Zrušené sidlo:
   Prechtlova 7 Bratislava 821 03
   08.04.1993Nové sidlo:
   Prechtlova 7 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo služieb Líščie údolie 59 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Gräczer Martákovej 1 Bratislava
   07.04.1993Zrušené sidlo:
   Bratislava
   Zrušeny spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb Hanulova 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   31.12.1991Nové obchodné meno:
   LIFTSERVIS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   údržba, opravy, revízie, generálne opravy, rekonštrukcia výťahov
   Noví spoločníci:
   DUOS, družstvo údržby, opráv a služieb Hanulova 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia