Utwórz fakturę

Krištáľové krídlo - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Krištáľové krídlo
PIN 30776449
TIN 2020301338
Numer VAT SK2020301338
Data utworzenia 30 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Krištáľové krídlo
Žatevná 8
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 487 971 €
Zysk 6 503 €
Kapitał 422 180 €
Kapitał własny 98 857 €
Dane kontaktowe
E-mail maria.vaskovicova@mail.t-com.sk
witryna internetowa http://www.kristalovekridlo.sk
Telefon(y) kom. +421903446506
Nr(y) faksu 0264461588
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 306,233
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,494
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 55,855
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,650
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 54,205
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 6,639
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 6,639
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 195,591
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 11,670
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,185
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,185
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,485
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 183,921
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,065
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 182,856
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 48,148
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,545
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 43,603
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 306,233
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 81,030
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 67,224
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,503
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 225,155
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,514
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 10,802
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 136
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 4,576
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 207,411
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 163,804
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,804
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,542
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,070
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,158
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,314
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 22,523
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,230
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,230
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 48
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 48
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 487,149
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 487,971
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 487,149
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 822
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 473,491
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,648
D. Usług (účtová grupa 51) 367,003
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 46,361
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 33,605
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,370
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,386
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 870
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 32,616
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 32,616
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,993
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,480
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 97,498
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,156
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,924
2. Pozostałe koszty (562A) 3,924
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 228
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,144
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10,336
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,833
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,833
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,503
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30776449 TIN: 2020301338 Numer VAT: SK2020301338
 • Zarejestrowana siedziba: Krištáľové krídlo, Žatevná 8, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Vaškovičová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 18.05.1992
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mária Vaškovičová 6 639 € (100%) Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   07.04.2011Nové obchodné meno:
   Krištáľové krídlo s. r. o.
   06.04.2011Zrušené obchodné meno:
   AGAS spol. s r.o.
   22.11.2008Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   31.10.2008Noví spoločníci:
   Ing. Mária Vaškovičová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Vaškovičová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06 Vznik funkcie: 18.05.1992
   30.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   17.02.2006Nové sidlo:
   Žatevná 8 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu
   organizačné zabezpečenie športových podujatí
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Strmý vŕšok 8129/129 Bratislava - Záhorská Bystrica 841 06
   16.02.2006Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   11.09.2003Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť cestovnej kancelárie
   30.01.2003Nové obchodné meno:
   AGAS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Žatevná 8 Bratislava 841 01
   29.01.2003Zrušené obchodné meno:
   "AGAS spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   26.10.1994Nové sidlo:
   Pribinova 23 Bratislava 810 11
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   organizačné zabezpečenie seminárov
   organizačné zabezpečenie spoločenských podujatí
   výroba audiovizuálnych programov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a reklamy
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   činnosť cestovnej kancelárie
   25.10.1994Zrušené sidlo:
   Janka Alexyho 7 Bratislava
   19.11.1993Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   18.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu propagačných filmov, relácií a reklamných šotov pre odvysielanie v televízii a rozhlase
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu plošnej inzercie v denníkoch, ostatných periodikách a tiskopisoch
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom najmä s nábytkom, bytovými doplnkami a s drevovýrobkami
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie príslušného štátneho orgánu
   sprostredkovanie prenájmu poľovných revírov a poplatkových odstrelov zveriny
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v uvedených oblastiach.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.05.1992Noví spoločníci:
   Ing. Mária Mlčochová Janka Alexyho 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   17.05.1992Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   30.12.1991Nové obchodné meno:
   "AGAS spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Janka Alexyho 7 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu propagačných filmov, relácií a reklamných šotov pre odvysielanie v televízii a rozhlase
   managerská činnosť pre prípravu a výrobu plošnej inzercie v denníkoch, ostatných periodikách a tiskopisoch
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom najmä s nábytkom, bytovými doplnkami a s drevovýrobkami
   zahranično-obchodná činnosť, na ktorú sa nevyžaduje osobitné povolenie príslušného štátneho orgánu
   sprostredkovanie prenájmu poľovných revírov a poplatkových odstrelov zveriny
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v uvedených oblastiach.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia