Utwórz fakturę

FRODO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FRODO
PIN 30776546
TIN 2020296784
Numer VAT SK2020296784
Data utworzenia 18 grudzień 1991
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FRODO
Tvarožková 4
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 520 434 €
Zysk 5 908 €
Kapitał 241 688 €
Kapitał własny 34 865 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244451311
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 229,142
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 82,547
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 269
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 121,261
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 229,142
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,193
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 4,647
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,814
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 20,185
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,908
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 187,949
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 308
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 187,641
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 27,428
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 872
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 159,341
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 520,434
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 520,434
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 510,528
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,396
C. Usług (účtová grupa 51) 490,002
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 13,023
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,254
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 853
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 9,906
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 25,036
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 11
X. Interesu dochód (662) 11
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,321
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,321
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,310
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 7,596
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 1,688
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 5,908
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :30776546 TIN: 2020296784 Numer VAT: SK2020296784
 • Zarejestrowana siedziba: FRODO, Tvarožková 4, Bratislava
 • Data utworzenia: 18 grudzień 1991
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava 18.12.1991
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Alžbeta Bzdúchová 6 639 € (100%) Tvarožková 4 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava Vznik funkcie: 18.12.1991
   27.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   14.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   13.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožkova 4 Bratislava
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   FRODO, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   19.06.1996Zrušené obchodné meno:
   A.B.-TRADING, spol. s r. o.
   15.06.1993Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť so všetkými druhmi tovarov, /s tovarmi, na ktoré je potrebná licencia, je možné obchodovať len po jej získaní/
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožkova 4 Bratislava
   14.06.1993Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom a nájom tovarov všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.12.1991Nové obchodné meno:
   A.B.-TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Tvarožková 4 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom a nájom tovarov všetkého druhu
   export, import a reexport tovarov všetkého druhu, okrem komodít pre ktorých vývoz alebo dovoz sa vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania.
   Noví spoločníci:
   Alžbeta Bzdúchová Tvarožková 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia